అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం
అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం పడుతుందా? తెలుగులో వ్యాసం. అవినీతి అనేది ఒక అంటువ్యాధి వంటిది. ఒకరి నుండి ఒకరికి వ్యాధి పాకినట్టు, అవినీతి అనేది కూడా ఒకరి నుండి ఒకరికి పాకుతుంది.

అంటువ్యాధి ఆరోగ్యానికి హాని చేసినట్టు, అవినీతి కూడా సామాజిక అభివృద్దికి కూడా అడ్డుపడుతుంది. అలా అనడానికి అసలు అవినీతి అంటే నీతి తప్పి ప్రవర్తించడం అంటారు.

నీతి తప్పి ప్రవర్తించడం అంటే, తాను చేయవలసిన పనికి తగిన జీతం లభిస్తున్నా, అదనపు ప్రతిఫల అందుకుంటూ, అర్హతలేని వారికి కూడా పనులు చేసి పెట్టడం అవినీతికి పాల్పడడం అంటారు.

ప్రమాణం ప్రధానంగా విధానం ఉంటుంది. అది విధ్యా విధానం కావచ్చు. నిర్మాణ విధానం కావచ్చు. రోగనివారణ చర్యలు కావచ్చు. తయారీ విధానం కావచ్చు. అలాంటి విధానం సరిగా సాగడం అంటే ఎవరి కర్తవ్యం వారు సరిగ్గా నిర్వహించడమే పెద్ద సామాజిక సేవ అంటారు.

ఎవరి పని వారు చేసుకుంటున్నంత కాలం, సమాజంలో పనులు వేగంగా సాగుతాయి. కానీ అవినీతికి అలవాటుపడి అదనపు ప్రతిఫలం కోసం తమ తమ పనులు నిలుపుదల చేయడం అంటే, అభివృద్దికి అడ్డుపడడం అవుతుంది.

అలా ఎక్కువమంది అదనపు ప్రతిఫలం ఆశిస్తూ పనులు నిలుపుదల చేసుకుంటూ పోతే, సమాజంలో పనులు సరైన రీతిలో కొనసాగవు. ఇంకా పనులలో నాణ్యతా లోపం ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువ.

నాణ్యతా లోపం వలన నిర్మాణాలు మనుషుల ప్రాణాలు బలిగొనవచ్చు. నాణ్యత లేని వస్తువులు సరిగా పని చేయవు. నాణ్యత లేని వాహనాలు ప్రయాణంలో ఇక్కట్లు కల్పించవచ్చు. నాణ్యత లేని వస్తువులు తగినంత కాలం పనిచేయవు ఇంకా అవసరంలో అవి ఆగిపోవచ్చు. ఇలాంటి నాణ్యతా లోపం అవినీతి వలన సమాజంలో విస్తరించే అవకాశం ఎక్కువ. కాబట్టి అవినీతి నిర్మూలన చేయడం అంటే సమాజాన్ని ప్రగతి పధం వైపు నడిపించడమే అవుతుంది.

కార్యలయంలో అధికారి అవినీతి, సమాజంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

ఒక కార్యలయం సజావుగా సాగుతుంటే, ఆ కార్యలయం నుండి వచ్చే అనుమతులు సమాజంలో సక్రమంగా పనులు చేయించే అవకాశం ఉంటుంది.

అలా కాకుండా ఒక కార్యాలయంలో ఒక అధికారి తన స్వార్ధం కోసం, తన అవసరం తీరడం కోసం అదనపు ప్రతిఫలం పొంది ఎవరికైనా అనుమతి అనుమతి ఇస్తే, ఆ అధికారిని మరొకరు అనుసరించే అవకాశం ఎక్కువ. అధికారుల అవినీతికి పాల్పడితే, సమాజంలో అర్హత లేనివారికి అనుమతులు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

అర్హత లేనివారి పనితీరు ప్రమాణాలకు దూరంగా ఉంటాయని అంటారు. ప్రమాణాలు పాటించని వ్యక్తుల పనులు నాణ్యతా లోపం కలిగి ఉంటాయి.

ఒక రహదారి నిర్మాణపు పనులు అర్హత లేనివారికి, సరైన ప్రమాణాలు పాటించని వ్యవస్థకు అనుమతులు ఇస్తే, సదరు వ్యవస్థ చేపట్టే రహదారులు నాణ్యతా లోపం కలిగి ఉంటాయి. అనుమతులు పొందే విషయంలోనే నియమం తప్పే వ్యవస్థలు, పనులు నిర్వహించే సమయంలో ప్రమాణాలు ప్రకారం పనులు చేయిస్తారనే నమ్మకం తక్కువ అని అంటారు.

సరి అయిన ప్రమాణాలు పాటించక నిర్మించే రహదారులు వానలకు పాడయ్యి, వాహన ప్రమాదాలకు కారణం కాగలవు. రవాణా సౌకర్యాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. రవాణా సమయం పెరగడం వలన కాలం ఖర్చు ఎక్కువ, ఇందన ఖర్చు ఎక్కువ… ఈ విధంగా అవినీతి వలన అనుమతులు సమాజంలో అభివృద్దిపై ప్రభావం చూపుతాయి.

అనుసరించడం మనిషి అలవాటు అయితే అది అవినీతి విషయంలో కూడా జరగవచ్చు

లోకంలో ఒకరిని చూసి మరొకరు అనుసరించే వ్యవహారం ఉంటుంది. పెద్దవారిని చూసి అనుసరించేవారు ఉంటారు. తోటివారిని చూసి అనుసరించేవారు ఉంటారు.

అయితే అవినీతి విషయంలో మాత్రం ఎక్కువగా తోటివారిని చూసి అనుసరించే అవకాశం ఎక్కువ. పక్కింటావిడను చూసిన ఆవిడ, పక్కింటావిడ బడాయి పనులు అనుసరిస్తే, అలా అనుసరించిన వారి సంసారం ఇబ్బందుల పాలైనట్టు, అవినీతి అధికారిని అనుసరించే మరికొందరి వలన ఆ కార్యలయం పనితీరుపై సమాజంలో సందేహం ఏర్పడుతుంది.

అనుసరించడం అనేది మనిషికి సహజమే అంటారు. అయితే అలాంటి అలవాటు మంచి విషయాలలో అయితే, ఆ అలవాటు వలన సమాజానికి మేలు జరుగును. అదే అవినీతి విషయంలో అయితే ఆ అలవాటు సమాజనికి చేటు చేస్తుంది.

ఒక వ్యక్తికి సమాజం రక్షణవలయంలాగా ఉంటుంది. రాత్రుళ్లు దొంగతనం చేసే దొంగ సమాజం మేల్కొని ఉండగా దొంగతనం చేయలేడు. అసభ్యంగా ప్రవర్తించే గుణం కలిగినవారు, సమాజం మేల్కొని ఉండగా, అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేడు. అలా సమాజం దుష్ట వ్యక్తుల నుండి, దుష్ట చేష్టితముల నుండి మనిషి ఒక రక్షణ వలయంగా ఉంటుంది.

అలా సమాజం మనుషులందరికి ఒక రక్షణగా ఉంటుంటే, అటువంటి రక్షణ ఇచ్చే సమాజమునే, తర్వాతి తరానికి అందించడమే నిజమైన వారసత్వపు ఆస్తి అవుతుంది.

మనిషికి ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా, ఎక్కువగా దొంగలు తయారైన సమాజంలో బధ్రత ఉండదు. మనిషి ప్రశాంతత దెబ్బతింటుంది.

కావున అవినీతి అనేది మనిషి మనుగడకు, సామాజిక ప్రగతి ఒక అడ్డుగోడ వంటిది అయితే, దానికి నిర్మూలించవలసిన అవసరం ఉంది.

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం పట్టవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరి పని వారు సరిగా నిర్వహించడం వలన పని విధానం ప్రమాణాత్మకంగా సాగుతుంది.

నిర్మాణ విధాన ప్రమాణాలతో కొనసాగితే, కట్టడాలు, రహదారులు ఎక్కువకాలం ఉంటాయి. నాణ్యత కలిగిన రహదారులు వలన రవాణాలో సమయాభావం ఏర్పదు. నాణ్యతతో కూడిన కట్టడాలు, అకస్మాత్తుగా కూలిపోయే అవకాశం తక్కువ.

ఇలా ఏ రంగంలోనైనా ప్రమాణాలతో కూడిన విధానం కొనసాగితే, సమాజం ప్రగతిబాటలో సాగుతుంది.

తెలుగులోవ్యాసాలు

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం రీడ్ చేయడానికి

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం చదవడానికి

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం తెలుగులో రీడ్ చేయడానికి

తెలుగురీడ్స్