తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ వ్రాయడం గురించి…. లేఖ వ్రాసేటప్పుడు మొదటగా టాప్ రైట్ కార్నర్లో డేట్, దాని క్రిందగా ప్లేస్ వ్రాస్తాము. ఆ తరువాత ఉత్తరం వ్రాసే వ్యక్తి పేరు, ఆ వ్యక్తి చిరునామ వ్రాస్తాము. ఇంకా క్రిందగా ఉత్తరం ఎవరికి వ్రాస్తున్నామో వారి హోదాను బట్టి, వారిని సంభోదిస్తాము. మిత్రుడుకి లెటర్ వ్రాస్తున్నాము కాబట్టి ప్రియమైన స్నేహితుడా…. లేదా ప్రియనేస్తమా లేకా ప్రియమిత్రమా… అంటూ ఆప్యాయంగా సంబోధిస్తూ లేఖ వ్రాయడం మొదలు… Continue reading తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ వ్రాయమని అంటే ఎలా వ్రాయాలి. ముందుగా లేఖ ఎవరు ఎవరికి వ్రాయాలి? విద్యార్ధి అయితే, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కు ఉద్యోగి అయితే తన పై అధికారికి సెలవు ధరఖాస్తు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఒక విధ్యార్ధి స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కు లేఖ వ్రాయాలంటే, ఎలా వ్రాయాలి? మొదటగా సెలవు ధరఖాస్తు అంటే ఆంగ్లంలో అయితే లీవ్ లెటర్ అంటూ హెడ్డింగ్ పేపర్ పైభాగంలో వ్రాయాలి. ఆ తరువాత… Continue reading అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ