చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర
చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర అంటే జరిగినది, జరగబోయే రోజులలో వర్తమానంగా వర్తింపబడుతుంది. అంటే గతంలోని విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకోవడం… జరుగుతుంది.

ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగినది. దానిని కొంతకాలం జరిగాక, గుర్తుకు చేసుకుంటే అది గతం అవుతుంది. అలాంటి గత సంఘటనలు సమాజంపై చూపిన ప్రభావాన్ని బట్టి చరిత్రగా మనకు మరలా గుర్తుకు వస్తుంది.

ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి జీవితం ముగిసింది. ఆయన జీవితం గతించిన జీవితంగా పరిగణింపబడుతుంది. ఎవరైతే సమాజాన్ని విశేషంగా ప్రభావితం చేస్తారో, వారు అనేకమందికి గుర్తుకు వస్తారు.

అలాంటి వారి గతంగా జీవిత చరిత్రలుగా సమాజం గుర్తిస్తుంది. అది పుస్తకం రూపంలో ఉంటాయి… ఈరోజులలో వెబ్ పేజిలుగా మారుతున్నాయి.

ఇంకా ఒక వస్తువు సమాజంలో పొందిన పాపులారిటీని కోల్పోయినా, అది ఒక చారిత్రాత్మక వస్తువుగానే పరిగణింపబడుతుంది. ఇక అది సమాజంలో ఒక గుర్తుంచుకోదగిని గతకాలపు వస్తువుగా మారిపోతుంది. ఇలాంటి వస్తువులు కూడా ఒక పుస్తకాలలో గానీ వెబ్ పేజిలలో గానీ చరిత్రగా మారతాయి.

చరిత్ర అంటే ఏమిటి?

అసలు చరిత్ర అంటే గతంలోని సమాజంపై ప్రభావం చూపిన విషయాలు వర్తమానంలో తెలుసుకోవడం చరిత్ర అంటారు.

అది ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి గురించి అయి ఉండవచ్చును. ఒక విశేషమైన ప్రభావం చూపిన సంఘటన కావచ్చును. ఒక విశేషమైన ప్రజాధరణ పొందిన పాపులర్ ఐటమ్ కావచ్చును.

ఇంకా ప్రకృతి వైపరిత్యాలు, ప్రకృతిలో విశిష్టమైన మార్పులు, సామాజిక మార్పులు, సామాజిక సమస్యలు, సామాజిక ఉద్యమాలు ఇలా విశిష్టమైన ప్రభావం సమాజంపై చూపాకా కాలంలో చరిత్రగా పరిగణించబడతాయి.

ఈ విధంగా మనకు అనేక రంగాలలో అనేక విషయాలలో సామాజికపరమైన చరిత్రలు, వ్యక్తిగతమైన చరిత్రలు, పౌరాణిక చరిత్రలు, టెక్నాలజీ చరిత్రలు, వ్యవస్థల చరిత్రలు, నాయకుల చరిత్రలు, జీవిత చరిత్రలు ఏర్పడు ఉంటాయి.

అలా ఏర్పడిన చరిత్ర మనకు పుస్తకం రూపంలో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే డిజిటల్ బుక్స్ రూపంలో కూడా లభిస్తాయి.

గతం గురించి గుర్తు చేసే చరిత్ర గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి?

చరిత్ర ఒక పాఠం వంటిది… చరిత్ర చెప్పిన పాఠాలు వలన వర్తమానంలో అనుసరించవలసిన విధానం బోధపడుతుంది.

గతకాలంలోని అనుభవాలు ఒక చరిత్రగా మారతాయి. అలా అనుభవాలు పొందినవారు తమ తమ అనుభవాల నుండి నేర్చుకున్న పాఠాలలోని సారం గురించి విశ్లేషిస్తూ ఒక జ్ఙాపకంగా మారుస్తారు.

అటువంటి జ్ఙాపకాలే చరిత్రగా మారి పుస్తకాలలో వస్తాయి… కాబట్టి చరిత్ర వలన విషయముల యందు అవగాహన ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.

సామాజిక చరిత్ర చదవడం వలన గత వందల సంవత్సరాలుగా సామాజిక పరిస్థితలు ఎలా ఉండేవో తెలియబడుతుంది.

అలాగే సామాజిక చరిత్ర బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన గతకాలపు మంచి చెడుల ప్రవర్తన వ్యక్తుల మద్య ఏవిధంగా ఉండేది అవగతం అవుతుంది.

గతకాలంలో జరిగిన సామాజిక ఉద్యమాలు, ఆ ఉద్యమాలు ఎందుకు పుట్టాయి? నాటి సమాజంలో గల పరిస్థితులు, సామాజిక సమస్యలు, వాటిపై పోరాటం జరిపిన నాయకుల గురించి చరిత్ర బుక్స్ చదివినవారికి తెలుస్తుంది.

తద్వారా వర్తమానంలో సామాజిక పరిస్థితిలు, వర్తమానంలో సామాజిక పోకడలు, వర్తమానంలో సామాజిక సమస్యలపై పరిశీలనకు చారిత్రక పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయి. సామాజిక భవిష్యత్తుపై ఊహ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.

సామాజిక చరిత్రను తెలియజేసే తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడం, ఇప్పటి తెలుగు వ్యాసాలు చదువుతూ ఉండడం వలన మంచి సామాజిక పరిజ్ఙానం పెరుగుతుందని అంటారు.

ఎటువంటి రంగం గురించి చరిత్రను తెలుసుకుంటే ఆ రంగంలో విషయవిజ్ఙానం

సమాజంలో అనేకమంది అనేక రకాలుగా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరి స్వభావం ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది.

అందరి స్వభావాలు వేరు అయినా కొన్ని విషయాలలో అందరి భావన ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. అటువంటి కొన్ని రంగాలుగా ఉంటాయి. విద్య అంటే నేర్చుకోవడం ఇది అందరిలోనూ ఒకే భావన ఉంటుంది… ఇది విద్యారంగం.

అయితే విద్యారంగంలో విద్యను గ్రహించడంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో విధానంగా ఉంటుంది. కానీ అందరిపై ఒకే రకమైన భావనలు కలిగి ఉండే రంగాలలో అనేక చరిత్రలు కూడా ఉంటాయి.

విద్యారంగంలో విశిష్టమైన కృషి జరిపిన వారి గురించి చరిత్రలు ఉంటాయి. విద్యారంగంలో జరిగిన మార్పులు గురించి చరిత్రలు ఉంటాయి. ఇలా రంగానికి కొన్ని చారిత్రక ఘటనలు, చారిత్రక వ్యక్తులు చరిత్రగా ఉంటారు.

ఇక ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి రంగం గురించిన చరిత్రను తెలుసుకుంటూ ఉంటే, ఆయా రంగాలలో విషయ విజ్ఙానం తెలియబడుతుందని అంటారు.

తెలుగులో వ్యాసాలు రచించనవారు గురించి తెలుసుకోవడం. తెలుగులో వ్యాసాలు రచించడం ఎలా? అనే ప్రశ్న గురించి శోధించడం

వ్యాస రచన విధానం గురించి తెలుసుకోవడం… ఇలా వ్యాసాలు – ప్రయోజనాలు, వ్యాసాలు – ప్రాముఖ్యత అంటూ శోధించి, ఆలోచించడం మొదలు పెడితే, వ్యాసరచనపై ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఆపై సరైన శిక్షణ తీసుకుంటే, ఆసక్తికి తగ్గట్టుగా వ్యాసరచన చేయగలుతారు.

ఆ విధంగా ఎవరైన ఏఏ రంగాలలో ఆసక్తి కలదో గమనించి, ఆయా రంగాలలో ఉన్న విశిష్ట సంఘటనల చరిత్రలు, ఆయా రంగాలలో ప్రభావం చూపిన వారి చరిత్రలు, ఆయా రంగాలలో ప్రాముఖ్యత వంటి చరిత్రను తెలుసుకుంటే, ఆయా రంగాలలో పరిజ్ఙానం పెరుగుతుందని అంటారు.

దైవభక్తి మెండుగా ఉన్నవారు దైవం గురించి చింతనతో ఉంటారు. దైవచింతనతో ఉండేవారు పౌరాణిక చరిత్రను తెలుసుకుంటూ ఉంటే, తాత్విక చింతనకు దారితీయవచ్చును… తాత్విక చింతన ద్వారా జ్ఙానమార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చని అంటారు…. జ్ఙానం మార్గం మనిషికి విశిష్టమైన మార్గంగా చెబుతారు.

ఇలా వ్యక్తి ఆసక్తిని బట్టి చరిత్ర తెలుసుకోవడం వర్తమానంలో తన విధానమును వృద్ది చేసుకోవడానికి భవిష్యత్తులో లక్ష్యాన్ని చేరడానికి చరిత్ర ఉపయోగపడుతుందని అంటారు.

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం ఎందుకంటే? గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర వలన విద్యావిషయాలలోనూ, అనేక విషయాలలో మనిషికి మేలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయిన అంటారు.

పెద్దల అనుభవాలు, పండితులు మాటలు, గురువుల బోధ అన్ని పుస్తకాలుగా మారతాయి. కాలం గడిచే కొద్ది అవి చరిత్రగానే మారతాయి. ఏవి అయితే సమాజానికి ఎప్పటికీ మేలును చేస్తాయో, వాటిని చరిత్రకారులు చరిత్రగా మలుస్తారు… అటువంటి చరిత్రను తెలుసుకోవడం సామాజికంగా ప్రయోజనం అంటారు.

ధన్యవాదాలు – తెలుగు వ్యాసాలు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగురీడ్స్ హోమ్