చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం
చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం అవుతాయి… తెలుగులో వ్యాసం. చెప్పుడు మాటలు చెప్పడం ఎంత తప్పో వాటిని గుడ్డిగా నమ్మడం కూడా అంతే తప్పు.

సమాజంలో మనిషికి మనిషికి మద్య ఏర్పడే సంబంధాలలో మరొక మనిషి పాత్ర ఉంటుంది. అవి మొదట్లో ఉన్నట్టు భవిష్యత్తులో ఉండవు. కారణం ఆ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మరొకరి చెప్పుడు మాటలు విని, నమ్మడమే అవుతుంది.

ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి ఏర్పడిన పరిచయం ప్రక్రుతి వలన కానీ మరొక మనిషి వలన కానీ జరుగుతుంది. అలా ఏర్పడిన కొన్ని సంబంధాలు ఎక్కువకాలం కొనసాగుతుంది. అలాంటి బంధాలలో కుటుంబ సంబంధాలు, స్నేహ సంబంధాలు ఉంటాయి.

కుటుంబ బాంధవ్యం ప్రకృతిపరంగా సహజంగా జరుగుతుంది. స్నేహ సంబంధం మనసును బట్టి, మనసు ఇష్టాయిష్టాలను బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. స్నేహం, కుటుంబ సంబంధం మనిషి మనసుకు బలంగా మారతాయి.

 ఒక్కోసారి చెప్పుడు మాటలు వలన దెబ్బతినే

అలాంటి మానవ సంబంధాలు ఒక్కోసారి చెప్పుడు మాటలు వలన దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. చెప్పుడు మాటలు సంబంధాలకు చేటు చేస్తాయి. అవి స్నేహ సంబంధం కావచ్చు. లేక కుటుంబ సంబంధం కావచ్చు.

మనిషికి మాటల వలననే మంచి సంబంధాలు ఏర్పడుతాయి. అలాంటి మాటలను కొందరు మంచికి ఉపయోగిస్తే, కొందరు చెడుకు ఉపయోగించవచ్చు. కొందరు చెడు అలవాట్ల కోసం ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది.

చెడు అలవాట్ల కొరకు మాట్లాడే మాటలు చెప్పుడు మాటలుగా పరిణామం చెందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి వారి మాటలు, వారి స్వార్ధం కొరకు మాత్రమే ఉంటూ, విన్నవారికి చేటును చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

మరికొందరికి చెడు గుణాలను కలిగి ఉండవచ్చు. మంచి సంబంధాలను చూసి ఓర్వలేని గుణం కలిగి, కొందరు సమాజంలో ఉండవచ్చు. ఇలాంటి వారి మాటలు మంచి సంబంధాలకు చేటును చేస్తాయి. ఇవే చెప్పుడు మాటలుగా సమాజంలో చెబుతారు.

మౌనం మనిషిని మునిగా మారిస్తే, మాటలు మనిషిని మాటకారిగా మారిస్తే, మంచికి ఉపయోగిస్తే, వారి వలన వారి చుట్టూ ఉన్నవారికి శాంతి చేకూరుతుంది.

కానీ మాటకారికి చెప్పుడు మాటలు చెప్పే స్వభావం ఉంటే మాత్రం, వారి చెప్పుడు మాటలకు సత్సంబంధం బలి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

అదే మాటకారికి మంచి గురించి చెప్పే అలవాటు ఉంటే, మాత్రం ఆ మాటకారి వలన అతని చుట్టూ ఉండేవారికి మంచి జరుగుతుంది.

మనిషికి మానవ సంబంధాలు కాలంలో కలిగే కష్టసుఖాలను ఎదుర్కోవడంలో సాయపడతాయి. ఒక ఓదార్పుగా మనిషికి మేలు చేసే మానవ సంబంధాలు చాలా విలువైనవి… డబ్బు ఇవ్వలేని మానసిక శాంతి, కుటుంబ సంబంధం, స్నేహ సంబంధం వలన కలుగుతుంది.

అయితే అటువంటి బంధాలు చెప్పుడు మాటలకు లోబడి చెడగొట్టుకోగూడదు. బంధం బలం, బంధం విలువ తెలిసినవారు చెప్పుడు మాటలు చెప్పారు, వాటిని వినరు.

బంధం మద్యలో చెప్పుడు మాటలు చేరి, ఆ బంధానికి చేటు చేయడానికి డబ్బు కూడా కారణం కావచ్చు. కావున డబ్బు సంపాదనలో కూడా ధర్మబద్దమైన జీవనం మేలును చేస్తుందని పెద్దలంటారు.

కావునా మంచి మిత్రుడిని లేక మిత్రురాలిని చెప్పుడు మాటలు విని, దూరం చేసుకోకూడదు. ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా పుట్టుకొచ్చే చెప్పుడు మాటలు అసలు నమ్మకూడదు.

మాట విలువ తెలిసినవారి చుట్టూ, మంచి మనుషులు పెరుగుతారని పెద్దలంటారు. అటువంటి మాటను మంచిని పెంచడానికి, మంచిని పంచడానికి ఉపయోగించడం కూడా సామజిక సేవగానే పరిగణిస్తారు.

చెప్పడు మాటలు చెప్పడం వలన ఇద్దరి మద్య సంబంధం తెగిపోవచ్చు. చెప్పుడు మాటలు చెప్పడం వలన చెడు అలవాట్లు ఏర్పడవచ్చు. చెప్పుడు మాటల వలన మరొక మనిషి మనసు ఆందోళన చెందవచ్చు… కావునా చెప్పుడు మాటల వలన చేటు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ.

అలాగే చెప్పుడు మాటలు వినడం వలన కూడా సంబంధాలు బలహీనపడతాయి. మంచిమిత్రుడిని లేక మంచి స్నేహితురాలిని కోల్పోవలసిరావచ్చు. కావున చెప్పుడు మాటలు చెప్పడం ఎంత తప్పో, వాటిని విని నమ్మడం అంతే తప్పు….

ఆధారం లేకుండా, అనాలోచితంగా మాట్లాడేవారి మాటలు పెడచెవిన పెట్టాలని పెద్దలంటారు.

TeluguloVyasalu

telugureads