డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?
డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? వస్తువు కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తే, మరి కాలం దేని కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాం?

తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఖర్చు చేసి వస్తువు కొనుగోలు చేసే హక్కు ఆ డబ్బు సంపాదించినవారికే ఉంటుంది. మరి కాలం ఖర్చు చేసేవారికి ఆ కాలం ఎలా వచ్చింది? మనకున్న పరిమితమైన కాలం మనకు ఎలా వచ్చింది? ఈ ప్రశ్న పుడితే, కాలం విలువ తెలుస్తుంది.

వస్తువు కొనలాంటే డబ్బు అవసరం. డబ్బు కావాలంటే, ఒంట్లో శక్తిని ఉపయోగించి తమకు ఉన్న పరిమిత కాలంలో పని చేయాలి. అప్పుడే డబ్బు వస్తుంది. దానితో అవసరం అయిన వస్తువును కొనుగోలు చేస్తాం… అయితే కాలం ఖర్చు దేనికి చేస్తున్నాం?

ఇది పెద్ద ప్రశ్నలాగా కనబడక పోవచ్చు కానీ సమాధానం మాత్రం పేజీలకు పేజీలే ఉండవచ్చు.

కారణం కాలం అనేది ఒక వరం. ఒక ఆస్తి… కానీ అది కచ్చితంగా పరిమితమైనదే… కొంత కాలమే మనిషికి ఉంటుంది. ఆ కొంత కాలం ఎలా ఖర్చు చేస్తే, అలా జీవితం మారుతూ ఉంటుంది.

వినడానికి కాలం ఖర్చు చేస్తే, విషయవిజ్ఞానం ఏర్పడుతుంది. విజ్ఞానం మనిషికి ఉపాధిని తీసుకువస్తుంది. ఉపాధి జీవిత అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలకు ఉపాధి ఉపయోగపడితే, ఆ కుటుంబంలో ఉండేవారికి మంచి జీవితం ఏర్పడుతుంది… అలా కాలం వినే వయసులో వినడానికే ఖర్చు చేస్తే, చెప్పే వయసులో సరైన రీతిలో చెప్పగలరు. వినే వయసులో చెప్పడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే, చెప్పే వయస్సులో చెప్పడానికి విజ్ఞానం ?

ఫీజు చెల్లించి వినడానికి మాత్రమే నిర్ధేశించిన ప్రదేశాలలో కూర్చుని, ఏదో చెప్పడానికి ఆసక్తిని కనబరచడం మూర్ఖత్వం అవుతుందని అంటారు. నేర్చుకునే వయసులో నేర్చుకుంటూ… తమకు అవకాశం లభించినప్పుడు మాత్రమే తమకు తెలిసిన విషయంపై తమను ప్రశ్నించినప్పుడే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు ఉత్తమ విద్యార్ధి అంటారు.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?
డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నామో అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఆ ఖర్చు చేసే డబ్బుకు ఒక విలువ ఉంటుంది. అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నామో ఆలోచన ఉంటే, ఆ ఆలోచనకు విలువ ఉంటుంది. అది మంచి ఆలోచన అయితే ఉత్తమ ఆలోచనగా ఉంటుంది.

వింటూ ఉన్నంతకాలం లోకం చెబుతూ ఉంటుంది.

వినడానికి సిద్దపడితే, చెప్పడానికి సిద్దపడతారు. వింటూ ఉన్నంతకాలం లోకం చెబుతూ ఉంటుంది. అయితే వినడం ఆపితే చెప్పడం తగ్గుతుంది. ఎంతకాలం వినాలి?

జీవితంలో వ్యక్తి నిత్యవిద్యార్ధి అంటారు. జీవితం పాఠాలు చెబుతూనే ఉంటుంది. జీవితం పాఠాలు ఎప్పుడు చెబుతుంది?

స్కూల్లో టీచర్ చెప్పే పాఠాలు వినకపోతే, పాఠాలు అర్ధం కావు. సబ్జెక్టులపై సరైన అవగాహన ఉండదు. పరీక్షల తర్వాత వచ్చే ఫలితాలు నిరాశను కలిగిస్తాయి… జీవిత ప్రారంభంలో విద్యార్ధి దశ కీలకం అయితే, ఇక్కడ వినడమే ప్రధానం… వినయంతో వినడం అత్యంత కీలకమైన విషయం.

ఇంట్లో వినడం మానేస్తే, తల్లిదండ్రులు చెప్పడం తగ్గిస్తారు. వినకపోవడం వలన ఉండే నష్టం జీవితపర్యంతం వెంట ఉంటుందని అంటారు.

కొందరు వినకపోవడం వలన చదువు దారి తప్పుతుంది. కొందరు వినకపోవడం వలన అసలు స్కూల్ కు వెళ్ళే అవకాశం కూడా కోల్పోతారు. కొందరు వినకపోవడం వలన మంచి మంచి సలహాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. ఇక వీడు వినడు… అనుకుంటే, వాడితో మాట్లాడేవారు తగ్గుతూ ఉంటారు.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?
డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

వినాలనే భావన ఎప్పుడు ఉంటుంది?

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఉండడం వలన వినడానికి వచ్చామన్నా భావన ఉంటే చాలు… వినాలనే ఆలోచనతోనే మనసు ఉంటుంది. కాలం ఖర్చు చేసి విద్య గురించి వినాలనే భావన బలపడుతుంది.

ఎవరు చెప్పినా వింటూ ఉండేవారు కొందరు ఉంటారు. విన్నది ఆచరించినా ఆచరించక పోయినా ముందు ఎదుటివారు చెప్పేది ఆలకిస్తూ ఉంటారు.

స్కూల్లో కానీ ఇంట్లో కానీ స్నేహితుడు కానీ గుడిలో కానీ ఎక్కడ ఎవరు చెప్పినా వినడం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవారు ఉంటారు.

తమలో ఏదో కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలనే తపనకు, వింటూ ఉండడం కూడా అవసరమే అనే భావన బలంగా ఉండడం వలన కావచ్చు… ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు. విన్న విషయంలో తమకు తెలిసిందేమిటి? అనే ప్రశ్న పుడుతూ ఉంటుందీ.

ఇంకా తమకు తెలియవలసినది ఏదో ఉంది. అనే ఆలోచన మనసులో ఉన్నప్పుడు మాత్రం, మనసు వినడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది.

కొందరు అన్ని విషయాలలోను వినరు. కొన్ని విషయాలలో మాత్రమే శ్రద్దగా వింటూ ఉంటారు. బహుశా తమ లక్ష్యానికి దగ్గరగా ఉండే అంశాలలో మాత్రమే వినాలనే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?
డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

ఇక ఎవరైనా తమ తమ ఆసక్తి మేరకు వింటూ ఉండడం సహజమే కానీ ఒక లక్ష్యము పెట్టుకున్నవారు మాత్రం, తమ లక్ష్య సిద్దికి అవసరమైన అంశాలలో వినడానికి అత్యంత శ్రద్దను చూపుతారు.

ఇది లక్ష్యానికి చేరువ అయ్యేవారిలో ఉండే గొప్ప గుణం.

అయితే ఒక లక్ష్యం కానీ కాకపోతే అలవాటు అయిన ఆసక్తి కానీ వినాలనే ఆలోచనను మనసులో కలిగిస్తూ ఉంటాయి.

లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంటే ఏర్పడుతుంది. లేకపోతే లేదు.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?
డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

అలవాటు అయిన ఆసక్తి అంటే…. బాల్యం నుండి వారి చుట్టూ ఉండే విషయాలలో ఉండే పరిశీలనా ప్రభావం చేత, మనసులో సహజంగా ఏర్పడే ఆసక్తి… అలవాటుగా మారి, ఆ ఆసక్తి చేత వినాలనే భావన కూడా పెరగవచ్చు. తద్వారా కొన్ని విషయాలలో వింటూ ఉంటారు.

వినకూడదనే భావన ఎప్పుడు ఉంటుంది?

తమకు తెలుసు అనే భావన ఉన్నప్పుడు వినడం తక్కువగా ఉంటుంది.

చెప్పడమే అలవాటుగా ఉన్నవారికి కూడా వినాలనే ఆసక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. చెప్పడంలోనే సరదా ఉంటుంది.

ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు కూడా మాట్లాడేస్తూ, చెప్పేవారిని చెప్పనీయకుండా మాట్లాడే అలవాటు కలిగి వినాలనే ఆసక్తి తక్కువగా కలిగి ఉండవచ్చు.

నాకు తెలుసు అనే భావన ఎప్పుడు పుడుతుంది? మనకి తెలిసిన విషయాలు మన తోటివారితో చెబుతున్నప్పుడు, వారు అలా చెప్పబడిన విషయాలతో ఏకీభవించినప్పుడు… నాకు తెలుసు అనే భావన బలపడుతూ… నాకు అన్ని తెలుసు అనే ఆలోచన కలిగి, ఇక వినాలనే ఆలోచన కన్నా చెప్పాలనే భావనే బలపడవచ్చు.

ఇక సహజంగానే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు, ఎదుటివారికి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించకుండా తమకు తెలిసినది తెలియజేస్తూ… ఉండడం కూడా వినాలనే ఆసక్తి అడ్డంకి.

వినడంలో ఎదుటివారికి తెలిసిన విషయం మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంటే, చెప్పడంలో మనకు తెలిసిన విషయం ఎదుటివారికి తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఫీజు చెల్లించి వినేవారు వినడం ప్రధానం అయితే, ఫీజు తీసుకుని చెప్పేవారు చెప్పడం ప్రధానం.

మనసులో అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యత పెరిగితే

మన మనసులో అక్కరలేని విషయాలకు విలువనిస్తూ ఉంటే, అవసరమైన విషయాలలో వినాలనే ఆసక్తి తగ్గుతుంది. అనవసర విషయాలలో మాట్లాడాలనే సరదా పెరుగుతుంది. ఆ సరదా కాస్త సమయాన్ని వృధా చేస్తుంది.

డబ్బు ఖర్చు అయితే, మరలా సంపాదించవచ్చు… కానీ గడిచిన కాలం మాత్రం తిరిగిరాదు.

జీవితములో ‘కాలము’ అనే ఆస్తి అందరికీ ఉంటుంది. ఆ కాలము కొందరితో ముడిపడి ఉంటుంది. అటువంటి కాలము మనిషికి ఒక ఆస్తి…. ఆ ఆస్తిని ఊరికే ఖర్చు చేస్తే, జీవితం శూన్యం.

మనం డబ్బు ఖర్చు చేస్తే, దానికి ఏదో ఫలితంగా వస్తువును పొందుతాం లేకపోతే సేవను పొందుతాం…. మరి కాలమును ఖర్చు చేసి ఏమిటి పొందుతున్నాం?

ఈ ప్రశ్న ఉంటే, ముఖ్యంగా నేర్చుకునే వయస్సులో ఈ ప్రశ్న పుడితే, వారి విద్య ఉత్తమ ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది.

డబ్బు సంపాదించేవారికి దానిని ఖర్చు చేసే హక్కు ఉంటుంది. మరి కాలం ఎలా సంపాదించామో అన్న ప్రశ్న పుడితే, కాలం యొక్క గొప్పతనం తెలియబడుతుంది.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

గడిచిన కాలము అంటే, మనకు ఉన్న పరిమిత కాలం ఖర్చు చేసినట్టే. ఆ గడిచిన కాలములో గడించినది ఏమిటి?

ఈ ప్రశ్న పుడితే, అదే కాలమును సద్వినియోగపరచుకోవడాకి మార్గం అన్వేషించగలదు.

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు