దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు తెలుగు వ్యాసం

దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు తెలుగు వ్యాసం
దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు తెలుగు వ్యాసం

దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు ఎక్కువ కాలం వైర భావన బలమైన శత్రువును తయారు చేస్తుంది. బలనమైన శత్రువు వలన వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తిని నమ్ముకుని ఉన్నవారిపైనా పడుతుంది.

ధర్మాత్ములైనవారు మంచి వచనములే చెబుతారు. తమకు నష్టం జరుగుతున్నా సరే సామాజిక ప్రయోజనాలకు పెద్ద పీఠ వేస్తూ మంచి మాటలు పలుకుతూ ఉంటారు. అటువంటి మహానుభావులలో ధర్మరాజు గొప్పవానిగా కీర్తింపబడ్డాడు.

క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం రాజ్యాధికారిగా ఉండేకాలంలో రాజుగా ఉండాలి కాబట్టి శ్రీకృష్ణునితో ధర్మరాజు చెప్పే మాటలు చాలా ప్రశస్తమైనవి. యుద్ధం చేసుకుంటే జరిగే ప్రాణనష్టం ఎక్కువ. శాంతి వలన ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారు. నిత్యం ప్రజాక్షేమం ఆలోచించే ధర్మరాజు యుధ్దం కన్నా సంధియే మిన్నగా భావించాడు.

అందుకనే అర్ధరాజ్యం అడిగే హక్కు ఉన్నా అర్ధరాజ్యం ఇవ్వకపోయినా కనీసం ఐదూళ్ళు ఇచ్చినా చాలు సర్దుకుంటామని ధర్మరాజు చెప్పడం గమనార్హమైన విషయం. దీర్ఘకాల వైరం వలన ఒరిగేదేముంటుంది?

సర్దుకుపోతే శత్రువు కూడా మిత్రుడు అవుతాడు అని ధర్మరాజు కోణాన్ని బట్టి చూస్తే అర్ధం అవుతుంది. దుర్యోధనుడికి కూడా సర్దుకు పోయే గుణం ఉండి ఉంటే, భారతంలో యుద్దమే లేదు.

పగపెంచుకుంటే బంధువులు కూడా శత్రువులుగానే కనబడతారని ధుర్యోధనుడి దృష్టినుండి చూస్తే అర్ధం అవుతుంది. ధర్మరాజు ఎప్పుడూ శాంత దృష్టితో చూస్తే, ధుర్యోధనుడు ఎప్పుడూ రాజ్య కాంక్షతో, ఈర్శ్యతో ఉండడం వలనే యుద్ధానికి బీజాలు పడ్డట్టుగా చెప్పబడుతుంది.

ధర్మరాజు దృష్టితో ఆలోచనలు పెంచుకుంటే దీర్ఘకాలం శాంత స్వభావముతో ఉండవచ్చును. జీవితంలో శాంతి ఉండాలి. వ్యక్తి శాంతిగా ఉంటే, వ్యక్తిపై ఆధారపడ్డవారు శాంతంగా ఉంటారు.

ధర్మరాజు శాంతంగా ఉండడం వలన పాండవులంతా అడవులలోనే ఉన్నా, చాలా ప్రశాంతమైన జీవనం సాగించారని భారతం తెలియజేయబడుతుంది. శత్రుభావనతో ఉండే ధుర్యోధనాదులు అంత:పురంలో ఉన్నాసరే, మనసు అశాంతితోనూ పగతోనూ రగిలిపోవడం వలన చివరికి బంధుమిత్రులను పోగొట్టుకున్నారు.

దీర్ఘకాల విరోధం వ్యక్తి పతనానికి నాంది అయితే అది అతనిపై ఆధారపడివారిపైన కూడా పడుతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికీ ఉండే, వైర భావన మంచిదికాదు. దీర్ఘకాల శత్రుత్వం పతనానికి పునాది అవుతుంది.

తెలుగులో వ్యాసాలు లింకులు

మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?

చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం

తల్లిదండ్రుల కష్టాలకు బాధ్యత తీసుకునే పిల్లలు

అమ్మ గొప్పతనం గురించి మీమాటలలో వ్రాయండి… అంటే…

జీవితంలో చదువుకు ఎంత విలువ

ప్రేరణ తెలుగు పదము అర్ధము

నిరసన పర్యాయపదాలు నిరసన అర్ధం

చిన్న కుటుంబం లాభ నష్టాలు తెలుగు వ్యాసం

పద్దతి తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాలు

స్మార్ట్ ఫోనులో వైరస్ ఉంటే ఎలా తెలుగులో వ్యాసం

దీపావళి పండుగ ఎప్పుడు ఎందుకు చేసుకుంటారు

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం