కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.
కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి. ఈ వ్యాసం చదివే ముందు… ఈ క్రింది పేరా చదివి అర్ధం చేసుకోండీ… ఆపై వ్యాసం చదవండి.

వాటర్ తో నింపిన ఒక పావులీటర్ పరిమాణం గల గాజు గ్లాసులో ఒక టీ స్పూన్ మట్టి వేయండి. అలాగే ఒకే 20 లీటర్ల వాటర్ గల క్యానులో ఒక టీ స్పూన్ మట్టి వేయండి. ఆ తర్వాత రెండూ చూస్తే, పావులీటర్ పరిమాణం గల గాజు గ్లాసు మకిలి మకిలిగా కనబడితే, 20 లీటర్ల వాటర్ క్యాను మాత్రం మార్పు లేకుండా మాములుగానే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చిన్న గ్లాసులో ఒక టీ స్పూన్ మట్టి కలిపితే, ఆ వాటర్ మలినంగా కనబడుతుంది. ఆ వాటర్ త్రాగితే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది. అలాగే 20 లీటర్ల వాటర్ క్యానులో ఒక టీ స్పూన్ మట్టి కలిపితే, అంత మలినం కాదు కానీ మలినమైన వాటరే… ఆ వాటర్ ప్రభావం కూడా తక్కువ. మట్టిలో హానికరమైన క్రిములు ఉంటే, వెంటనే హాని చేస్తాయి.

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.
కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

ప్రకృతి సహజ సిద్దమైన నీటి శాతం ఎక్కుగావ ఉంటే, మిగిలినవాటి ప్రభావం తగ్గుతుంది. అలాగే ప్రకృతిలో ఏది ఎక్కువగా ఉంటే, దాని ప్రభావం మిగిలిన వాటిపై పడుతుంది. అదే అవసరమైన పరిణామంలో ఉంటే, అది మానవ మనుగడకు అనువుగా ఉంటుంది.

అలాంటి ప్రకృతిలో మనిషి కూడా ఒక భాగం… అంటే చెట్లు, మొక్కలు, ఊళ్ళు, పట్టణాలు, అడవులు, గాలి, నీరు, అగ్ని, ఆకాశం, కోళ్ళు, కుక్కలు, నక్కలు, పిల్లులు, పక్షులు తదితర రకరకాల జీవరాశులతో పాటు మనిషి కూడా భూమిపై జీవిస్తున్నాడు. ప్రకృతి అలాగా సహజ వాతావరణం ఇస్తుంది. అటువంటి సహజ వాతావరణం పల్లె ప్రాంతాలలో కనబడుతూ ఉంటుంది.

పల్లె వాతావరణం సహజంగా నగర వాతావరణం అసహజంగా

అదే నగర వాతావరణంలో అయితే మనిషి, మనిషి నిర్మించుకున్న కట్టడాలు ఇవే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకా మనిషి పెంచుకునే జంతువులు, పక్షులు మరియు మనిషికి ఇష్టమైన వస్తువులు.

సహజ వాతావరణంలో జంతువులు చర్యలు, మొక్కలకు, మొక్కల చర్యలు మనిషికి, మనిషి చర్యలు ప్రకృతి పరిరక్షణకు పాటుపడాలి అంటే, మనిషి తప్ప మిగిలిన వాటి చర్యలు పర్యావరణం నియమాలతోనే సాగుతాయి.

ఎందుకు మనిషి మాత్రం ప్రకృతిని ప్రభావితం చేయడం

ప్రకృతిని వినియోగించుకోవడంలో మనిషి తెలివైనవాడు కావడమే ప్రకృతిలో మార్పులకు మనిషి ఆలోచన పునాది అవుతుంది.

ఒకరు మొక్కలు పెంచాలనే ఆలోచన చేస్తే, అది ప్రకృతికి వరం అయితే, మరొకరు ఒక వృక్ష స్థావరంలో కట్టడం నిర్మించాలంటే, అది ప్రకృతికి శాపం…. ఇలా మనిషి ఆలోచనే ప్రకృతిలో పెను మార్పులకు మూలం అవుతుంది.

తన సౌకర్యం కోసం ప్రకృతిని మార్చుకుంటూ వస్తున్న మనిషి… నేడు ప్రకృతిలో సమతుల్యతను దూరం చేస్తున్నాడు.

ఒకే చోట ఒకే ప్రయత్నం చేయడం ప్రకృతికి శాపం

ఏదైనా ఒక ప్రాంతం తీసుకుంటే, అక్కడ పరిమిత వనరులు ఉంటాయి. అంటే గాలి కదులుతూ ఉంటుంది. ఇది అపరిమితం. నీరు మాత్రం పరిమితం. కానీ గాలిలో ఉండే క్రిములు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే భూమి మరియు నీరు ఆధారంగానే ఉంటాయి.

గాలిలో ఉండే క్రిములు ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే, బలమైన గాలులు వీచినప్పుడు మాత్రం భూమిపై ఉండే చెత్త కూడా ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు వీలి నీటిని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి.. ఇది ప్రకృతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది.

అయితే మనిషి అదే ప్రాంతంలో ఒక పరిశ్రమ నిర్మిస్తే ఆ పరిశ్రమ నుండి వచ్చే వాయువులు గాలిలో కలుస్తాయి. కొంత మేరకు గాలిని కలుషితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఆలంటి వాయువులు వీచే పరిశ్రమలు అదే ప్రాంతంలో పెరిగితే, ఆ ప్రాంతమంతా వాయు కాలుష్యం చెందుతుంది. తద్వారా అసహజమైన గాలి వలన మనిషి ఆరోగ్యంతో బాటు జీవజాలం కూడా నశించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇంకా పరిశ్రమ ద్వారా విడుదలయ్యే ద్రవ పదార్ధాలు పూర్తి కలుషితం అయ్యి ఉంటాయి. అటువంటి ద్రవ పదార్ధాలు శుబ్రపరచకుండా విడుదల చేస్తే, ఆ ద్రవ పదార్ధాలు భూమిలోకి ఇంకి భూమిలో ఉండే నీటిని కలుషితం చేస్తాయి… (పైన్ ఫస్ట్ పేరాలో తక్కువ నీరులో చిటికెడు మట్టి ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది… అన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ద్రవ పదార్ధాలు భూమిలోకి ఇంకితే, భూమిలోని నీటిని పాడు చేయవచ్చు… అలాగే) ఇంకా ద్రవ పదార్ధాలు ప్రవహించిన చోట వర్షం కురిస్తే, ఆ వర్షపు నీరు ప్రవహించి, అక్కడి ద్రవ పదార్ధాలు నిక్షేపలు ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు నీటిలో చేరే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

ఇలాంటి కట్టడాలు ఒకే చోట ఒకే ప్రయత్నం చేయడం ప్రకృతికి శాపంగా మారుతుంటాయి.

ఒకే చోట ఎక్కువ మంది జీవనం చేయడం అంటే అది నగర ప్రాంతం

నగరాలలో లక్షలాది మంది ఒకే చోట ఉంటూ ఉంటారు. మామూలుగా అయితే మనిషి వదిలే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఎక్కువగా పెరగకుండా ఉండాలంటే, చెట్లు, మొక్కలు ఎక్కువగా ఉండాలి. కానీ వాటి స్థానంలో స్థావరాలు పెరిగి పోతే, మనిషి చర్యలే మనిషికి హాని తలపెడతాయి.

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.
కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

ఎక్కువమంది వదిలే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ప్రకృతిలో అసహత్వం సృష్టిస్తుంది అంటే, వాటికి తోడు మనిషి తన సౌకర్యం కోసం ఉపయోగించే యంత్రాలు విసర్జించే వాయువులు, ద్రవ పదార్ధాలు ఇంకా మనిషి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పదార్ధాలు…. ప్రకృతి సమతుల్యతను దెబ్బ తీస్తుంటే, అది నగర ప్రాంతాలలో మరింతగా ఉంటుంది.

నగరప్రాంతం ఎక్కువ జనావాసలతో నిండి, నిత్యం జనులు వాహనదారులై ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి ప్రయాణం చేయడం వలన మోటార్ వాహనాల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది… తద్వారా గాలి కలుషితం అవుతూ నగరజీవనం పర్యావరణమునకు హానికరం అవుతుంది.

నగరములో కానీ నగర శివార్లలో కానీ ఉండే పరిశ్రమల నుండి విడుదలయ్యే ద్రవ పదార్ధాలు, వాయువులు తగు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే, అవి ప్రకృతి సమతుల్యతను దెబ్బ తీస్తూ ఉంటాయి.

ఇంకా నగర జీవనంలో జనులు ఉపయోగించి, వదిలివేసే పదార్ధాలు ఒకే చోట పెరిగి, వాటి ద్వారా క్రిములు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వివిధ రకాల సౌకర్యాల కోసం ఉపయోగించి ఇంటి వస్తువులు కూడా ప్రకృతి సమతుల్యతను దెబ్బతీసే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా పండితులు చెబుతూ ఉంటారు. అలాంటి వస్తువులు ఎక్కువగా పట్టణ, నగర జీవనంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది…

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.
కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

ఏదైనా నగర జీవన విధానం ప్రకృతి పర్యావరణ సమతుల్యతను దెబ్బతీసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

కాలుష్యం నుండి ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం

వివిధ రకాల కాలుష్యం నుండి ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం అందరి బాధ్యత. ఎక్కడో పట్టణంలోనో నగరంలోనో కాలుష్యం జరుగుతుంది… అని పల్లెల్లో మొక్కలు నాటడం ఆపకూడదు.

ఎక్కువగా మొక్కలు నాటడం చేయాలి… నాటిన మొక్కలు చెట్లుగా మారే వరకు వాటిని పరిరక్షించాలి.

ఎందుకంటే చెట్ల వలన అక్షిజన్ లభిస్తుంది… వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడకుండ చెట్లు సహాయపడతాయి… మనిషి మనుగడకు చెట్లు శ్రీరామరక్షా అంటారు.

ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించాలి…

మోటార్ వాహనాల వినియోగం తగ్గించాలి… తక్కువ దూరం అయితే కాలినడక ఉత్తమం అంటారు.

ఇంకా శాస్త్రజ్నుల సలహాలు స్వీకరిస్తూ, మనిషి జీవనం సాగించడం ద్వారా ప్రకృతి పరిరక్షణకు పాటుపడాలి.

[qsm quiz=1]

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు