లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.
లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం. ఒకప్పుడు ప్రపంచం చుట్టి వచ్చినవారి ద్వారా లోకంలో జరిగే విషయాలు తెలియబడుతూ ఉండేవట. కానీ ఇప్పుడు అరచేతిలో మొబైల్ ఉంటే లోకం మొత్తం దర్శించే అవకాశం ఉంది.

ఇక లోకం గురించి తెలియనిదేముంది? ఎక్కెడెక్కడో జరిగినవి, జరిగేవి, జరుగుతున్నవి… అప్పటికప్పుడు ఉన్న చోట నుండే తెలుసుకునే సౌకర్యం మొబైల్ వలన ఏర్పడుతుంది. స్మార్ట్ మొబైల్ అయితే లోకంలో జరుగుతున్న విషయాలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. ఇలా మొబైల్ ఒక లోక దర్శిని మాదిరి ఉపయోగపడుతుంది.

అలాంటి లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం మరింతగా పెంచుకోవచ్చు.

ఒకప్పుడు నేర్చుకునేవారు వినయంగా గురువుకు ఎదురుగా కూర్చుని, విషయ విజ్ఞానం గురించి విని నేర్చుకునేవారట. కానీ ఇప్పుడు విద్య నేర్చుకోవడానికి చాలా సులభ మార్గములు వచ్చేశాయి.

విలువిద్య నేర్చుకోవాలనే తపనతో గురువు బొమ్మ ముందు సాధన చేసిన ఏకలవ్యుడు, విలువిద్యలో అసాధారణ ప్రతిభను కనబరిచాడట. కానీ ఇప్పుడు విషయ విజ్ఞానం నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటే చాలు, ఒకసారి ఆ ఆసక్తిని మన చేతిలోని లోక దర్శనం చేయించగలిగె మొబైల్లో సెర్చ్ చేస్తే చాలు…. మరలా మరలా ఆ ఆసక్తికి సంభందించిన విషయాలే కనబడుతూ ఉంటాయి.

అబ్దుల్ కలామ్ వంటి మహానుభావులు విద్యాభ్యాసం ఎంతో కష్టపడి చేసేవారని అంటారు. కరెంట్ లేని రోజులలో చిన్న దీపాల కాంతులలో పుస్తకాలు చదివిన వారు ఉన్నారు.

కరెంట్ లేని ఇళ్ళల్లో పుట్టినవారు, వీధి స్థంబాల దగ్గర చదువుకుని ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించనవారి గురించి కూడా వింటూ ఉంటాము…. వారి తపన ముందు అసౌకర్యం అనే ఆలోచన మురిగిపోయింది.

అంతటి తపన ఇప్పుడూ ఉన్నవారు ఉన్నారు. కానీ అటువంటి తపన ఏ ఒక్కరికో మాత్రమే ఉంటే చాలు అనుకుంటూ విద్యా మార్గాలు ఇంత సులభతరం అవ్వవు… కదా…

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.
లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

ప్రకృతిలో ఏది మనిషికి అవసరమో అది విరివిగా దొరికే విధంగా ప్రకృతి ఉంటుంది.

అన్నం లేకుండా కొన్ని రోజులు ఉండగలిగె మనిషి నీరు లేకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉండలేడు. అలాగే నీరు లేకుండా కొద్ది రోజులు ఉండే మనిషి అయినా గాలి లేకుండా అసలు ఉండేలేరు… అంటే ప్రకృతిలో ప్రాణికి ఏది అత్యంత అవసరమో అది చాలా విరివిగా దొరుకుతుంది.

మల్టీ టాలెంట్ ఈ రోజులలో అవసరం అవుతుంది.

ఇప్పుడు పోటీ ప్రపంచంలో ఏదో ఒక విద్యకు మాత్రమే పరిమితం అయితే, ఆ వ్యక్తి ఎక్కువ పోటీని ఎదుర్కోవాలి అంటారు. మల్టీ టాలెంట్ ఈ రోజులలో అవసరం అవుతుంది.

ఒకప్పుడు అక్కౌంటింగ్ పూర్తిగా వస్తే మంచి ఉద్యోగం ఉండేది… కానీ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ విద్యతో బాటు కంప్యూటర్ విద్య అవసరం అయింది. రెండింటిలోను నైపుణ్యత ప్రధానమైంది.

అలా ఏ రంగం చూసుకున్నా ఆయా రంగాలలో అవసరం అయ్యే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్ వేర్ అప్లికేషన్ వాడుక కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలి.

అప్పటికే డిగ్రీలు పూర్తయినవారు కంప్యూటర్ వచ్చాక వాటిపై అవగాహన పెంచుకుంటూ సాధన చేసినవారు ఉన్నారు. అప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కంప్యూటర్ పై అవగాహన పెంచుకుని, ఉద్యోగాలలో నిలదొక్కుకున్నవారు ఉన్నారు.

కానీ ఇప్పుడు చదువుతూనే తమ ఎంచుకున్న రంగంలో అవసరమయ్యే అప్లికేషన్ పరిజ్ఞానం పెంచుకుంటూ విద్యాభ్యాసం చేసేవారు ఉంటారు. అద్భుతాలు సాధించాలంటే అందుకు తగ్గ పరిజ్ఞానం ఉండాలి కదా…

చదువుతూనే సందేహాలు తీర్చుకోవాలంటే ఒకప్పుడు కష్టం కానీ ఇప్పుడు చదువుతూనే విషయాలపై సందేహ నివృత్తి సులభంగా చేయవచ్చు.

కేవలం మొబైల్ ద్వారా మరొకరికి కాల్ చేసి సందేహ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే గూగుల్ సెర్చ్ చేసి సందేహ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అదే స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా తమకున్న సందేహాలకు సమాధానాలు కలిగిన వీడియోలు చూసి తెలుసుకోవచ్చు. సందేహ నివృత్తి స్మార్ట్ ఫోన్ వలన సులభమైంది.

లోక దర్శిని వంటి మొబైల్ ఫోనుతో విషయ విద్యా పరిజ్ఞానం పెంపొందించుకోవచ్చు.

సబ్జెక్టు వింటున్నప్పుడు సందేహాలు రావు… చెప్పేవారి సందేశం మాత్రం చెవులలోకి వెళుతుంది. కానీ కొందరికి చదివేటప్పుడు మాత్రం సందేహాల సామ్రాజ్యమే బయటపడవచ్చు. అటువంటి సబ్జెక్ట్ సందేహాలకు సమాధానాలు అందించే వెబ్ సైట్స్ మరియు యూట్యూబ్ వీడియోలు మనకు అనేకం మొబైల్ ఫోనులో లభిస్తాయి.

స్మార్ట్ ఫోన్ చేతిలో ఉంటే

సబ్జెక్ట్ పై మరింత అవగాహన పెంచుకోవచ్చు.

తెలియని విషయాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

ఏదైనా నిర్ధేశిత అంశంలో వీడియో వీక్షణ ద్వారా విషయ పరిజ్ఞానం పెంపొందించుకోవచ్చు.

మనకు తెలిసిన ప్రతిభను పదిమందికి పరిచయం చేయవచ్చు.

పనులు సులభంగా చేయవచ్చు. సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

నేర్చుకునే వారికి నేర్చుకున్నంత అన్నట్టుగా స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా విషయ విద్యా పరిజ్ఞానం పెంచుకోవచ్చు.

ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి అన్నట్టు ఎంత సాధన చేస్తే అంత ప్రతిభ.

అయితే ఎంత సులభంగా విషయ విద్యా పరిజ్ఞానం పెంచుకునే అవకాశాలు స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా కలుగుతున్నాయో… అంతకన్నా సులభంగా జీవన గమ్యం చెదరగొట్ట గలిగె విషయాలు మనిషిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి… వాటివైపు దృష్టి పెడితే లక్ష్యం చెదురుతుంది.

స్మార్ట్ ఫోన్లో వ్యక్తిగత చరిత్ర ఆ వ్యక్తి ఆన్ లైన్ ఖాతాకు జోడించబడుతూ ఉంటుంది… అది స్మార్ట్ ఫోన్లో మరలా మరలా చూపిస్తూ ఉంటుంది… అటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్లో ఒకసారి మనకు అవసరం లేని విషయాలు కానీ లక్ష్యాన్ని చెదిరేవిధంగా ప్రేరిపించే విషయాల వైపు కానీ దృష్టి వెళితే, స్మార్ట్ ఫోన్ హిస్టరీ అంతా అవే ఉంటాయి… అవే కనబడుతూ లక్ష్యం చెదురుతుంది…

కాబట్టి లోక దర్శిని వంటి స్మార్ట్ ఫోన్ వాడేటప్పుడు దానికి రెండువైపులా పదును ఉన్న బ్లేడ్ వలె విద్యార్ధి మనసుకు దగ్గరగా ఉంటుంది. అయితే మంచి విషయం వైపు మరలవచ్చు లేకపోతే చెడు విషయం వైపు మరలవచ్చు… అది మాత్రం రెంటిని చూపుతుంది… మన ఆసక్తి ఎటువెళితే, స్మార్ట్ ఫోన్ అటువంటి హిస్టరీని రెపీట్ చేస్తూ, మన మనసును ప్రేరేపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే అవకాశం ఎక్కువ కాబట్టి…

స్మార్ట్ ఫోన్ లో అవసరం అయిన విషయ విద్యా పరిజ్ఞానం గురించి సెర్చ్ చేస్తూ అనవసర విషయాలు వదిలేస్తూ, ఆకర్షించే విషయాల గురించి సజ్జనుల దగ్గర సలహా తీసుకుంటూ ముందుకు సాగితే స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక గురువుగా మారగలదు… ఒక మంచి గైడ్ గా ఉండగలదు.

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో తెలుసుకోవడానికి కూడా అనేక తెలుగు వీడియోలు అనెక వెబ్ సైటులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

తెలుగు వ్యతిరేక పదాలు

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు