మంచి నాయకుడు ప్రజలు మెచ్చిన నాయకుడు ఆదర్శవంతమైన మార్గం

మంచి నాయకుడు ప్రజలు మెచ్చిన నాయకుడు ఆదర్శవంతమైన మార్గంలో నడుస్తారు. ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమిళిస్తుంది, నాయకత్వ లక్షణాలు సమస్య పుట్టగానే బయడపడతాయి.

అనేకమంది ప్రజలకు ఎన్నో సమస్యలపై అవగాహన ఉండకపోవచ్చును… అలా అవగాహన ఉన్నా సమస్యకు పరిష్కారం తోచకపోవచ్చును… పరిష్కారం లభించినా తీరిక ఉండకపోవచ్చును… కానీ ఒక నాయకుడుకి ఇటువంటి సమస్యలపై అవగాహన ఉంటుంది. పరిష్కరించే ఆలోచనా శక్తి ఉంటుంది. ఆచరింపచేసే కార్యవర్గం కూడా ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తిని నాయకుడుగా గుర్తింపు పొందుతారు.

మంచి నాయకుడు అంటే ఓ ప్రాంతంలో ప్రజలు మెచ్చిన నాయకుడుగా ఉంటాడు… అక్కడి ప్రాంతంలో అందరూ కొన్ని విషయాలలో అతనిని ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకుంటారు. అలాంటి నాయకత్వం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?

ఒక నాయకుడికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి?

నాయకుడు ముందుగా తనపై తాను పూర్తి నమ్మకంతో ఉంటాడు…

తన అనుచరులకు కూడా అంతే నమ్మకాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు.

ఇచ్చిన మాటను తప్పని వ్యక్తిగా నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలబడతారు.

తన మాటచేత తన అనుచరులు కార్యరంగంలో దిగేవిధంగా, ఒక కార్యచరణను రూపొందించుకోగలుగుతారు.

నాయకుడు నడిచిన దారిలో నడిస్తే, మనకు మంచి పేరుప్రఖ్యాతలు వస్తాయనే భావన బలంగా సమాజంలో వ్యాపింపజేయగలుగుతారు… వారే నాయకులుగా నిలుస్తారని అంటారు.

వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కన్నా సామాజిక ప్రయోజనాలు మిన్న అని భావించడం ప్రధానంగా నాయకుడి లక్షణంగా భాసిస్తుంది. ఆకోణంలో ఉపన్యాసం ఇవ్వగలిగే గొప్ప ప్రతిభ వారియందు ఉంటుంది.

అలా ఒక సిద్దాంతమును ప్రకటిస్తూ, దానిపై ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ, పదిమందిని ప్రభావితం చేసేవిధంగా నాయకత్వ లక్షణాలు నాయకుడిలో ప్రస్ఫుటంగా ఉంటాయని అంటారు. తను నమ్మిన సిద్దాంతంపై ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం నాయకుడు యందు ఉంటుంది.

తను నమ్మిన సిద్దాంతమునకు చివరి వరకు కట్టుబడి ఉండి, ఆసిద్దాంతంలోకి ఇతరులను ఆకట్టుకోగలుగుతారు.

ప్రధానంగా నాయకుడిలో ప్రకాశించే మరో గుణం విషయమును పూర్తిగా వినడం… విన్న విషయములో వాస్తవితను అంచనా వేయగలగడం…

ఇంకా అనాలోచితంగా మాట్లాడకుండా, భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉండడం..

ఇలాంటి మరిన్ని లక్షణాలు వలన ఒక నాయకుడు ఒక వర్గమును కానీ, ఒక సంఘమును కానీ, ఒక ప్రాంతమును కానీ, ఒక వ్యవస్థను కానీ సమర్ధవంతంగా ముందకు నడిపించగలుగుతారు.

సమాజంలో నాయకుడు ఎలా పుట్టుకొస్తాడు?

కొందరు నాయకత్వ లక్షణాలు పుణికి పుచ్చుకున్నట్టుగానే ఆటలలోనూ నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. కొందరు విద్యావిషయాలలో నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు.

మరి కొందరు చిన్న నాటి నుండి తాము ఉన్న అన్ని రంగాలలో నాయకత్వపు లక్షణాలతో ఒక నాయకుడుగానే పనిచేస్తూ ఉంటారు.

జీవితంలో ఎదగాలనే తపనతో ఉంటూ, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగినవారు తమ చుట్టూ పరిస్థితులపై పూర్తి అవగాహనను పెంచుకుంటూ ఉంటారు.

సమాజాన్ని సునిశితమైన పరిశీలన చేస్తూ, సమాజంలో సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తూ, వాటిపై అవగాహన తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు.

విశిష్టమైన లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తి ఒక వ్యవస్థలో చేరితే, అచిర కాలంలోనే ఒక పదిమందిని శాషించే అధికారిగా మారతారు. అలాగే ఒక విశ్వాసం వైపు మళ్ళితే, ఆ విశ్వాసంలోకి పదిమందిని తీసుకుని రాగలుగుతారు. ఒక సామాజిక అంశంవైపు దృష్టిసారిస్తే, ఆసమస్య పరిష్కారం కోసం పాటుపడతారు… పదిమందిని ప్రభావితం చేసేవిధంగా మాట్లాడగలుగుతారు.

ఇలా తమ ప్రతిభను తాము ఎరుగుతూ, సమస్యలపై పోకస్ చేస్తూ ఉంటారు… సమాజంలో అలాంటి సమస్య రాగానే స్పందిస్తారు… పదిమందికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తారు.

సమాజంలో సమస్య పుట్టిననాడే, ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక నాయకుడు సమాజంలో ఉంటూనే ఉంటాడు…

ఆ సమస్య ప్రజలను పట్టుకున్నప్పుడు, ఆ ప్రజల నుండే నాయకుడు పుట్టుకొస్తాడు… ఆ ప్రజలకు నాయకత్వం వహిస్తాడు…

జనం మెచ్చిన నాయకుడు జనం కోసం పాటు పడతాడు.

జనాలు మెచ్చిన నాయకుడు జనుల కోసం పాటు పడతాడు.. ప్రజల శ్రేయస్సే తన శ్రేయస్సుగా భావించడం నాయకుడి గొప్పలక్షణంగా చెబుతారు.

వ్యవస్థలో కొందరికి నాయకత్వం వహించే నాయకుడు, తన ఎదుగుదల కన్నా తనను నమ్మినవారి బాగోగులు, తను పనిచేస్తున్న సంస్థ యొక్క బాగోగులను మాత్రమే చూస్తూ ఉంటాడు. ఆపై తనపై తను శ్రద్దతో ఉంటాడు.

సామాజిక శ్రేయస్సును కాంక్షించే నాయకుడు వ్యక్తిగత ఇష్టాఇష్టాలు కన్నా సామాజిక భద్రతనే కోరుకుంటూ ఉంటారు… సమాజం కోసం త్యాగం చేయడానికైనా నాయకుడు సిద్దపడతాడు.. అలాంటి నాయకుడినే ప్రజలు మెచ్చుకుంటారు.

జనం మెచ్చిన నాయకుడు విశేష అభిమానులను కలిగి ఉంటాడు. ప్రజలకు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సమాజంలో మెసులుతూ ఉంటాడు..

మంచి నాయకుడు ప్రజలు మెచ్చిన నాయకుడు ఆదర్శవంతమైన మార్గం ఎంచుకుని, కడవరకు ఆ మార్గంలోనే నడుస్తాడు… తన చుట్టూ ఉండేవారికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటాడు.

ధన్యవాదాలు – తెలుగు వ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్ హోమ్