మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?

మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?
మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?

మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది? అందుకు శివాజీనే ఆదర్శంగా చెబుతారు. ప్రతి స్త్రీని కన్నతల్లిగా భావించిన ఆ మహానుబావుడి మాతృభావన వలననే ఛత్రపతి శివాజీని సమాజం నేటికి కీర్తిస్తుంది. కీర్తిగడించడం కన్నా లోకంలో చేసే ఘనకార్యం ఏముంటుంది? అలా కీర్తి గడించినవారికి జన్మినిచ్చిన తల్లి హృదయం పొంగుతుంది. తల్లిని సంతోషపెట్టడం కన్నా సృష్టిలో విశేషమేముంది. పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడంతటివాడు కూడా అమ్మ సంతోషం కోసం అమ్మ చేత కట్టబడ్డాడు… కాబట్టి తల్లి సంతోషం కన్నా కొడుకు సాధించేదేముంటుంది?

ఛత్రపతి శివాజీ ఎందుకు అంత గొప్పగా కీర్తిస్తున్నాము? అంటే ఆయన ఆచరణలో విన్నది చేసి చూపించాడు. తన తల్లి చెప్పిన మంచి విషయాలు గుర్తు పెట్టుకుని ప్రవర్తించాడు. రాజు తలచుకుంటే చేయలేనిదేముంటుంది? కానీ అటువంటి రాజు విశృంకలంగా ఉండకుండా పరస్త్రీయందు పరదేవతా మూర్తిని దర్శించాడు. అందుకే మంచి మాట చెప్పినవాని కంటే, మంచి మాటను ఆచరించి చూపినవాడిని లోకం కీర్తిస్తుంది. ఎంతకాలం అంటే మంచిమాట అవసరం అయిన ప్రతిసారీ మంచి మాటను ఆచరించి చూపించిన వారినే ఆదర్శంగా చూపుతుంది.

పరస్త్రీని మాతృభావనతో చూడాలని తెలిసి, అలా చూడకుండా పరదేవతా స్వరూపమైన సీతమ్మను కామదృష్టితో చూడబట్టి రావణాసురుడంతడివాడు నశించిపోయాడు. కానీ కలియుగంలో కూడా రాజుగా పుట్టి, రాచరికంలో పెరిగిన బాలుడు మాతృభావనతో ఎదిగాడు. మాతృభావనతో అతని మనసు నిండిపోయింది. కాబట్టి మాతృభావన అతనిని ఉద్దరించింది. లేదంటే అతని కాలంలో జీవించి, కాలంలో గడిచిపోయిన ఎందరో రాజులులాగానే శివాజీ మహరాజ్ కూడా మిగిలిపోయేవాడు… కానీ మాతృభావనతో ఇతర స్త్రీలయందు మాతృత్వమును దర్శించాడు కాబట్టే ఆయన శరీరంతో లేకపోయినా లోకంలో మాతృభావన అంటే శివాజీ మహారాజ్ గుర్తుకు వచ్చే విధంగా మన మనసులోకి చేరుతున్నాడు.

మాతృభావన శివాజీకి ఎలా ఏర్పడింది?

శివాజీకి ఎలా ప్రేరణ కలిగింది ? అని ఆలోచన అనవసరం. శివాజీ స్త్రీలయందు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన వలన అతను పాఠ్య పుస్తకంలో ఒక పాఠ్యాంశముగా ఉన్నాడు. లోకంచేత కీర్తింపబడుతూనే ఉన్నాడు.

జీవితాన్ని ఉద్దరించుకోవడానికే కదా తల్లిదండ్రుల కష్టపడుతూ పిల్లలను పెంచి పోషిస్తారు. లేదంటే వారు పిల్లలు వద్దనుకుంటే స్త్రీకి మరణతుల్యమైన యాతన ఉండదు. జీవితాంతము కష్టపడుతూ ఉండాల్సిన ఆగత్యం తండ్రికి ఉండదు. అయినా వారు తమ జీవితాలను పిల్లల కనడానికి, వారిని పెంచి పోషించడానికి ప్రధాన కారణం జీవితం ఉద్ధరింపబడాలనే ధర్మం గురించే.

పిల్లల జీవితం నలుగురిలో గొప్పగా ఉండాలనే బలమైన కాంక్షతోనే పిల్లలను పెంచి పోషిస్తారు. వారు లేనప్పుడు కూడా పిల్లలు తగు గౌరవంతో సమాజంలో జీవించాలనే కోరుకుంటారు. అలాంటి తల్లిదండ్రులకు ఆనందదాయకమైన కొడుకులే సమాజం చేత కీర్తింపబడతారు.

ప్రధాని కావాలన్న ఆశయం అందరికీ నెరవేరదు. ముఖ్యమంత్రి కావాలన్న ఆశయం అందరికీ నెరవేరదు. అలా కొందరికే పరిమితం అయ్యే పదవులు ఉంటాయి…. కానీ మాతృహృదయంలో ప్రతి కొడుకుకు స్థానం ఉంటుంది. అంటే లోకంలో అందరికీ కామన్ గా ఒక సదాశయం ఉండే అవకాశం ఉంది… అదే తల్లిహృదయంలో మంచి స్థానం. ఎప్పుడు తల్లి సంతోషిస్తుందంటే తనలాంటి స్త్రీకి కూడా తన కొడుకు గౌరవించినప్పుడే… పరస్త్రీయందు తల్లిని దర్శిస్తున్ననాడు, అతడిని కన్నతల్లి మిక్కిలి సంతోషిస్తుంది. ఇంకా అలాంటివారు ఎక్కువగా ఉండడం వలన ప్రకృతి స్వరూపం అయిన స్త్రీ సంతోషంగా జీవించగలుగుతుంది. స్త్రీ సంతోషంగా మనగలగడమే మంచి సమాజం.

మాతృభావన బలమైన ఆశయంగా అందరిలో ఉన్నప్పుడే శివాజీ మాతృభావనకు మనం వారసలుగా ఉండగలం. మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది? శివాజీ మాతృభావనతో ఉంటే ఒక రాజ్యం అంతా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ మాతృభావనతో ఉంటే ప్రతి కుటుంబంలోనూ సంతోషాలు పెరుగుతాయి.

చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం

తల్లిదండ్రుల కష్టాలకు బాధ్యత తీసుకునే పిల్లలు

అమ్మ గొప్పతనం గురించి మీమాటలలో వ్రాయండి… అంటే…

జీవితంలో చదువుకు ఎంత విలువ

ప్రేరణ తెలుగు పదము అర్ధము

నిరసన పర్యాయపదాలు నిరసన అర్ధం

చిన్న కుటుంబం లాభ నష్టాలు తెలుగు వ్యాసం

పద్దతి తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాలు

స్మార్ట్ ఫోనులో వైరస్ ఉంటే ఎలా తెలుగులో వ్యాసం

దీపావళి పండుగ ఎప్పుడు ఎందుకు చేసుకుంటారు

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం