నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత
నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత పాత్ర ! నేటి యువత అనుసరించే ఆచరణలు భవిష్యత్తు సమాజంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే అప్పటికే లోకంలో ఉన్న ఆచరణలు అనుసరిస్తూ, కొన్నింటిని మార్పులతో ఆచరిస్తూ ఉండడం కాలగమనంలో పరిపాటి అంటూ ఉంటారు.

అయితే మన భారతీయ సమాజంలో అనేక కులాల ఆచార వ్యవహారాలు, మతాచారాలు, ప్రాంతీయ భావాలు ఉంటూ అవి మన సమాజంపై ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆచారం మంచి అభిప్రాయంతో ఉంటే మంచే జరుగుతుందని అంటారు.

ఇలా ఆచారాలు మన సమాజంలో మిళితమై ఉంటే, అమితమైన ప్రభావం చూపించే రంగాలు కూడా సమాజాన్ని మార్పు చేస్తూ నేటి యువతపై ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి.

అలా ప్రభావితం చేసే వ్యవస్థల్లో రాజకీయ రంగం, సినిమా రంగం, మీడియా రంగం… యువతపై ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత అనుసరించే పోకడ ప్రధానం అయితే ఆ పోకడను యువతపై ప్రభావం చూపించేలా చేసే రాజకీయ, సినిమా, మీడియా రంగాలు కీలకం.

ఓటు హక్కు పొందుతున్న యువత మదిలో సమాజంపై ఎటువంటి అభిప్రాయం కలుగుతుంది? అంటే అది యువత నివశిస్తున్న ప్రాంతం. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకుల ప్రభాల్యం. అక్కడి మీడియా ప్రభాల్యం… ఇంకా సినిమాలలో చూపించే కధనాలు…. ఇలా ఒక ప్రాంతంలో ఉండే యువతలో సామాజిక అభిప్రాయం ఏర్పడడంలో కీలకంగా ఉంటాయని అంటారు.

ప్రజలందరికీ ఉండ్ ఆయుధం ఓటు అయితే, ఆ ఓటుతో అధికారం ఒకరి ఉంది మరొకరికి మార్చే శక్తి ప్రజలకు వస్తుంది. అయితే ఆ ప్రజలందరికీ సామాజిక అభివృద్దిని ఆకాంక్షిస్తూ ఓటు వేస్తే, సామాజిక అభివృద్ది దోహదపడవచ్చు. లేకపోతే ఎవరో ఒకరి అజెండా అమలు చేసుకోవడానికి దోహదపడవచ్చు.

అలాంటి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే యువత చాలా కీలకం. తమ భవిష్యత్తుని నిర్దేశించగలిగె శక్తి యువతలోనే ఉంటుంది. ఒక సమస్యపై పోరాడాలన్నా… ఒక సమస్యపై ఎలుగెత్తి ప్రపంచ దృష్టికి తీసుకురావాలన్న… సామాజిక మార్పును తీసుకురావాలన్నా యువతకు సాద్యపడుతుంది.

అయితే అటువంటి యువత మదిలోకి ఎటువంటి విషయాలు చేరుతున్నాయనేది ప్రధానం. కుల మత రాజకీయ సినిమా టి‌వి మీడియా ఇలా ఏదో ఒక రకంగా యువత మనసు ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటుంది.

కులమనేది బందుత్వం వరకు, మతమనేది వ్యక్తి పరమార్ధిక ప్రయోజనం కొరకు సినిమా కేవలం వినోదం కొరకు, మీడియా లోకం తీరు తెలుసుకోవడం కొరకు అని మన సమాజంలో ఉండే భావనలను వేరుచేసుకుని చూస్తూ అసలు మన సమాజం భవిష్యత్తులో కూడా బాగుండాలంటే ఎటువంటి నాయకత్వం మనకు అవసరం అనే సోషల్ ఏవేర్నెస్ ఉండాలి. సమాజంలో ఏదో ఒక అంశంతో మమేకం అయితే, అదే అంశం మనసులో ఉండి, సామాజిక ప్రయోజనాలు ప్రక్కద్రోవ పడతాయి.

వర్తమానంలో గతకాలపు యువత తీసుకున్న నిర్ణయాలు, వారు మార్చుకుంటూ వచ్చిన అనుసరణలు ప్రభావం ఉంటే, మరి నేటి యువత ఎటు వైపు మళ్లుతుంది? లేదా మళ్లించబడుతుందా? అనేది వారికే అవగాహన ఉండాలి.

లోకంలో జరుగుతున్న మార్పులు యువత గమనించాలి. సమాజంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి? యువత దృష్టి పెట్టాలి. చదువుకుంటున్న వయసు నుండే సమాజాన్ని ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే చదువులు పూర్తయ్యాక అదే సమాజంలో జీవించాలి. అదే సమాజంలో జీవన పోరాటం చేయాలి. అదే సమాజంలో తన కుటుంబ ఆచారాలను పాటించాలి. అదే సమాజంలో తన కొత్త జీవితానికి పునాది వేసుకోవాలి. అదే సమాజంలో ఇప్పటికే ఉన్న తన పెద్దలను అనుసరించాలి. అటువంటి సమాజంలో మనగలగడానికి ఆయుధం మనసే అయితే, ఆ మనసుకు పదును పెట్టుకోకపోతే, సమాజంలో ఎలా జీవించాలి?

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత ప్రధాన పాత్ర పోషించాలంటే, వారు నేర్చుకునే వయసు నుండి సామాజిక అవగాహన, సామాజిక పరిస్థితులు, సామాజిక అంశాలు, సామాజిక సమస్యలపై దృష్టిసారించాలి.

Welcome to your తెలుగురీడ్స్

తెలుగురీడ్స్ లో ఈ వ్యాసం ఎలా ఉంది?

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు