పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి
పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి విషయాలు మనిషి చుట్టూ ఉంటే, అలాంటి ప్రభావం మనిషిపై ఉంటే, మనిషి చుట్టూ వెలుగు నీడల మాదిరి మంచి చెడులు ఉంటాయి.

గుడిలో దైవం గురించి ఆలోచనలు పెరిగిన మనిషికి, ఆ గుడిలో గోవిందుడి గురించే ఆలోచనలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మనసు గోవిందుడి లీలలపై ఆసక్తి పెంచుకుంటుంది. గుడిలో విగ్రహంపై ఉన్న పరిశీలన దృష్టి, ఆ కదలని గోవిందుడి గురించి ఆలోచనలు కలిగే విధంగా ప్రభావం చూపుతుంది. భక్తి పురోగతికి గుడిలో విగ్రహాన్ని పరిశీలనగా చూడడం నాంది అయితే…

బడిలో టీచర్ చెప్పే పాఠాలు విధార్ధి చెవికెక్కితే, ఆ విద్యార్ధి ఆ పాఠలలో ఉన్న సారమేమిటో తెలుసుకోవాలనే తపన ఉంటుంది. బోధనా విషయంపై ఉండే పరిశీలన దృష్టి, ఆ బోధనా విషయంలో లీనమయ్యే స్వభావం ఏర్పడే విధంగా ప్రభావం చూపుతుంది. అంటే విద్యార్ధికి సబ్జెక్ట్ పరిశీలన అతని పురోగతికి నాంది అవుతుంది.

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

అమ్మ ఒడిలో పెరిగిన బాలుడు నాన్నను పరిశీలిస్తూ, నాన్నవలె అనుకరణ మొదలు పెడతాడు. నాన్నను పరిశీలనగా చూడడం వలన లోకరీతికి అనుగుణంగా మారగలిగే పురోగతి ఆ బాలుడికి కలిగే అవకాశం ఉంటుంది.

బాల్యం నుండే ప్రారంభం అయ్యే పరిశీలన పురోగతికి నాంది అవుతుంది. ఎటువంటి అంశాలలో ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటే, అటువంటి విషయాలలో నిష్ణాతుడు కాగలిగే అవకాశాలు పరిశీలన దృష్టి బలం బట్టి ఉంటుంది.

బడిలో చెప్పే పాఠలలోని సారం గ్రహించిన విద్యార్ధికి, మరొక పుస్తకం వ్రాయగలిగే శక్తి ఏర్పడవచ్చు. లేదా ఆ పుస్తకంలో విశీదీకరించిన విషయ విధానం ఆధారంగా మరొక కొత్త విషయం కనుగొనగలిగె శక్తి ఏర్పడవచ్చు… ఇదంతా ఆ విద్యార్ధి శ్రద్దాశక్తులను బట్టి ఉంటుంది… పరిశీలిస్తే ప్రభావంతమైన విద్యార్ధిదశలోనే జీవితనికి పునాది ఏర్పడుతుంది.

వ్యక్తి దృష్టిలో మంచి చెడులు పరిశీలన వలన అవగాహన ఉంటుంది.

ఒక వ్యక్తి బాల్యం నుండి అతని చుట్టూ అనేక విషయాలు ఉంటాయి. వాటిలో మేలు చేసే విషయాలు, దారి మళ్లించే విషయాలు ఉంటాయి. అతని దృష్టికి వచ్చే విధంగా మంచి చెడు విషయాలు ఉంటాయి.

చదువుకునే వయసులోనే చదువుపై శ్రద్దను దారి మళ్లించే విషయాలు వస్తాయి. వాటిని వదిలి చదువుపై దృష్టి పెట్టడం విధ్యార్ధి కర్తవ్యం.

బాలురకు తమ చుట్టూ ఉండే విషయాలను పరిశీలించే శక్తి పెరుగుతున్న కొలది, ఎటువంటి విషయాలు బాలుర చుట్టూ ఏర్పడుతూ ఉంటే, అటువంటి విషయాలపై దృష్టి సహజంగా ఏర్పడుతుంది. అది కుటుంబ జీవన పద్దతుల బట్టి ఉంటుంది.

స్వతంత్ర్యంగా వ్యవహరించే వయస్సు వచ్చేటప్పటికీ, తమకు ఏర్పడిన స్వభావాన్ని బట్టి సమాజంలో విషయ శోధన చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వయసుకు వచ్చేవరకు ఎటువంటి విషయాలపై ఆసక్తి పెరిగి ఉంటే, అటువంటి విషయాలలో మనసు బలం చూపుతుంది.

పరిశీలన దృష్టి పెరుగుతున్న కొలది, తమ చుట్టూ ఉండే పరిశీలనాత్మ విషయాలు తమపై ప్రభావం చూపుతున్నట్టు, ఎదిగే వయస్సులో తెలియబడదు. పరిణితి పెరిగాక మాత్రం అప్పటికి ఏర్పడిన పరిశీలన దృష్టిని బట్టి తమపై తమ చుట్టూ ఉన్న విషయాలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపించాయో కనుగొనగలుగుతారు.

మోటారు వాహనాల రిపేరింగ్ షెడ్డులో ఎదుగుతున్నవారు, మోటారు వాహనం పార్టులుగా విడదీసి, మరలా వాటిని యధాస్తితిలో అమర్చగలిగె శక్తిని పొందగలిగే అవకాశం ఎక్కువ… ఈ శక్తి ఆ ఎదిగేవారి పరిశీలనను బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ ఎదుగుతున్న బాలుడి చుట్టూ మోటారు వాహనం రిపేరు విధానం, అతని డ్రుష్టికి వచ్చే విధంగా ఉంటుంది. అతడు ఆ విధానంపై దృష్టి పెడితే, పరిశీలన పెంచుకుంటే, మోటారు మెకానిక్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ.

ఇలా ప్రతివారు చుట్టూ నేర్చుకునే విషయ విధానాలు ఉంటాయి. వాటిని పరిశీలన చేయడంలో పెట్టె దృష్టిని బట్టి, ఆయా విషయాలు పరిశీలనకు వస్తాయి.

తమ చుట్టూ ఉండే విషయాలలో ఎంతటి పరిశీలన ఉంటే, వాటిపై అంతటి ఆసక్తి. అలాగే ఎలాంటి విషయాలలో పరిశీలన ప్రారంభం అయితే, అలాంటి ఆలోచనలకు పునాది ఏర్పడుతుంది.

సమాజంలో మంచి చెడులు వెలుగు నీడలు వలె కలిసే ఉంటాయి. వాటిని వేరు చూసి వెలుగులో జీవిస్తే, మరొకరికి వెలుగు పంచే విధంగా జీవితం ఉంటుంది. లేక పోతే చెడు అనే విషయ లాలస చీకటిలో ప్రయాణించే విధంగా ఉంటుంది. పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే అది ఎలాంటిదో మనమే పరిశీలించుకోవాలి.

[qsm quiz=1]

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు