పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం
పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

మాయొక్క పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం , కొత్తగా కట్టబడిన మా పాఠశాలలోకి మేము ఈ మద్యనే మారాము. అందమైన భవనంలోకి మా పాఠశాల మార్చబడింది.

ఊరికి దూరంగా కొత్తగా నిర్మించిన పాఠశాల చుట్టూ చెట్లు ఉంటాయి. చాలా ప్రశాంతంగా పాఠశాల వాతావరణం ఉంటుంది. మూడు అంతస్తుల భవనంలో అన్నీ తరగతులు మరియు తరగతుల సెక్షన్ల వారీగా గదులు ఉంటాయి.

నేను చదువుకునే తరగతి గది చివరి ఫ్లోర్. మాతరగతి గదికి ఒక డోర్, ఇంకా రెండువైపులా కిటికీలు ఉంటాయి. కిటికీల వలన సహజమైన గాలి మా తరగతి అంతా వ్యాపిస్తుంది.

ప్రతిరోజు సరైన సమయానికి విధ్యార్ధులు తరగతులకు హాజరు కావాల్సిందే. అలాగే మాకు పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయులు కూడా పాఠాలు టైమ్ టేబల్ ప్రకారం ప్రారంభిస్తారు.

తరగతిగది కిటికీలో నుండి బయటకు చూస్తే, పొలాలు, చెట్లు కనబడతాయి. స్కూల్ చుట్టూ వేయబడిన మొక్కలు వలన పాఠశాల ఆవరణ అంతా అందంగా కనబడుతుంది.

మా పాఠశాలలోని పిల్లలంతా ఆటలు ఆడుకోవడానికి పాఠశాల ముందు పెద్ద ఖాళీస్థలం ఉంది. ఆ స్థలంలో మేమంతా చక్కగా ఆటలు ఆడుకుంటాము.

ఆస్థలంలో ఆటవస్తువులు కూడా మాకు మా పిఇటి సర్ ఇస్తారు.

పాఠశాల గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోనే విషయాలమైన హాల్ ఉంది. అందులో స్టేజ్ కూడా ఉంది. ఏవైనా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగితే, మేమంతా ఈ హాల్ నందే కూర్చుని వీక్షిస్తాము. స్టేజ్ కు ఉన్న గోడపై ఎల్‌సి‌డి స్క్రీన్ ఉంది. దానిపై మాకు ఆన్ లైన్ క్లాస్ వీడియోలు ప్రదర్శిస్తారు.

మాకు పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయులు అంతా మాకు తరగతి గదులలోనే చక్కగా పాఠాలు చెబుతారు. చాలా అర్ధవంతంగా పాఠాలు చెబుతారు.

ఇంకా ఆన్ లైన్ ద్వారా కూడా పాఠాలు గల వీడియోలు మాకు చూపిస్తారు. ఏవైనా సందేహాలు అడిగితే, వాటికి వివరణ ఇస్తూ, మాకు అర్ధం అయ్యేలాగా పాఠాలు చెబుతారు.

మా పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు సగం మంది పైగా చాలాకాలం నుండి మాపాఠశాలలోనే పాఠాలు చెబుతున్నారని, మా ప్రిన్సిపల్ సర్ చెబుతారు.

దూరం నుండి, పొరుగుళ్ళ నుండి వచ్చే విధ్యార్ధులను పాఠశాలకు తీసుకురావడానికి స్కూల్ బస్సులు కలవు. పాఠశాల నిర్వహణ ఉన్న ప్రతిరోజు బస్సుల ద్వారా చాలామంది విధ్యార్ధులు దూరం నుండి, పొరుగుళ్ళ నుండి వస్తూ ఉంటారు. పాఠశాల తరగతులు అయిపోగానే, మరలా అవే బస్సులలో ఇంటికి బయలుదేరతారు.

చుట్టూ చెట్లు, పొలాలు ఉండే, మాపాఠశాలకు శభ్ద కాలుష్యం ఉండదు. చక్కగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పాఠాలు వింటాము. లంచ్ బ్రేక్ లో మేమంతా భోజనాలు చేయడానికి, విశాలమైన గది మాకు ఉంది. అందులోనే మేమంతా భోజనాలు చేస్తాము. అందరికీ త్రాగు నీరు అందుబాటులో ఉంటుంది.

రోజు సాయంకాలం సమయంలో మా పాఠశాల ముగింపు బెల్ కొట్టగానే మేమంతా పాఠశాల నుండి మా మా ఇళ్లకు బయలుదేరతాము…

తెలుగులోవ్యాసాలు

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగురీడ్స్