చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం

చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం
పాఠ్య పుస్తకం చదువుతూ ఫోనులో సెర్చ్ చేయడం

పాఠ్య పుస్తకం చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటే సమంజసం కాదు… పాఠశాలలు ప్రత్యేకించి క్రమపద్దతిలో పాఠ్యాంశాలు బోధించడానికి ఉంటే, స్మార్ట్ ఇష్టానుసారం విషయ సంగ్రహణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలకు స్మార్ట్ ఫోన్ తగదని అంటారు. కానీ కొన్ని పరిస్థితులలో హోమ్ వర్క్ నేపధ్యంలో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగిస్తే… ఎంతవరకు దానిని వాడుకోవాలి?

కొందరు విద్యార్ధులు పాఠ్య పుస్తకం చదువుతూ ఫోనులో సెర్చ్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. కూడికలు చేయడానికి క్యాలిక్యులేటర్ వాడినట్టు, ఫోనులో వెతుకుతూ పాఠ్య ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయడం అలవాటుగా చేసుకోరాదు. అయితే ఆసక్తికి తగ్గట్టుగా విషయ పరిశీలన చేయవచ్చును కానీ సాధన మాత్రం స్వతహా అభివృద్ది చేసుకోవాలని అంటారు.

అంటే ఒక పాఠ్య పుస్తకంలో అంశంపై వ్యాసం వ్రాయాలి… అయితే వ్యాసం ఎలా వ్రాయాలి? వ్యాస రచన అంటే ఏమిటి? వ్యాస ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? వ్యాసం వలన విషయం ఎలా వివరించగలం? వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు స్మార్ట్ ఫోను వినియోగించి తెలుసుని, వ్యాసం వ్రాసేటప్పుడు మాత్రం ఫోనులో చూసి పుస్తకంలో వ్రాయడం తప్పుగానే పరిగణిస్తారు.

ఏదైనా ఒక రచనా దృష్టి మనసుకు అలవాటు పడాలంటే, రచనలే చదవాలి అయితే సాధన స్వయంగా చేయాలి.

సబ్జెక్టు ఫోనులో సెర్చ్ చేయడం

ధర్మరాజు గారి శాంత స్వభావం గురించి మీ మాటలలో వ్రాయండి’ అనే ప్రశ్న హోమ్ వర్క్ అనుకోండి.

అప్పుడు ధర్మరాజు గారి గురించి పాఠ్య పుస్తకంలో ఉన్నది మనసుకు ఎక్కలేదు… అప్పుడు ధర్మరాజు గారి గురించి మీకు మాటలు వ్రాయడానికి మనసులో మెదలకపోవచ్చును. అలాంటప్పుడు స్మార్ట్ ఫోను వాడకం అలవాటు ఉంటే, స్మార్ట్ ఫోనులో ధర్మరాజు గారి గురించి తెలుసుకోవడం వలన మీ మనసులో పాఠ్యంశమే వెళుతుంది. ఆ తర్వాత ధర్మరాజు గారి గురించి మీరు ఆలోచించి, మీ స్వంత మాటలు వ్రాయగలిగితే మాత్రం మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ నుండి మంచి విషయం అందుతున్నట్టే… కానీ స్మార్ట్ ఫోనులో విషయం వింటూ, వ్యాక్యాలు మార్చి వ్రాస్తూ… కాఫీ చేస్తే మాత్రం స్మార్ట్ ఫోన్ నుండి మీకు చదువుపరంగా ఎటువంటి ప్రయోజనం కలగదు.

పాఠ్య పుస్తకంలోనే అంశమే చదివినప్పుడు కానీ విన్నప్పుడు కానీ బుర్రకెక్కలేదు… అప్పుడు స్నేహితుడిద్వారా పాఠ్యపుస్తకంలోని అంశం గురించి చర్చించడం ఉత్తమమైన పని. ఎందుకంటే మీరు మీ స్నేహితుడిని అడిగిన సబ్జెక్టు అతనికి కూడా ఒకసారి రివ్యూ అవుతుంది. అందువలన అతని మనసులో ఆ పాఠ్యాంశం ఎక్కువగా గుర్తులో ఉంటుంది. అలా మీరు ఏదైనా పాఠ్యాంశం గురించి మీ స్నేహితుడిని అడగడం వలన అతనికి మీరు మేలు చేసినవారే అవుతారు.

కొందరికి ఎవరు చెప్పినా ఎక్కదు… అప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు గురువుగారినే అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్పిన మాట వినకపోవడం, స్నేహితుని మంచి మాటలు రుచించకపోవడం తగదని అంటారు.

స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా మరింత చదువును వృద్ది చేసుకోవానికే కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తూ మన మైండును బ్రష్టు పట్టించుకోవడానికి కాదు…

తల్లిదండ్రుల కష్టాలకు బాధ్యత తీసుకునే పిల్లలు

అమ్మ గొప్పతనం గురించి మీమాటలలో వ్రాయండి… అంటే…

జీవితంలో చదువుకు ఎంత విలువ

ప్రేరణ తెలుగు పదము అర్ధము

నిరసన పర్యాయపదాలు నిరసన అర్ధం

చిన్న కుటుంబం లాభ నష్టాలు తెలుగు వ్యాసం

పద్దతి తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాలు

స్మార్ట్ ఫోనులో వైరస్ ఉంటే ఎలా తెలుగులో వ్యాసం

దీపావళి పండుగ ఎప్పుడు ఎందుకు చేసుకుంటారు

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం