పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం
పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం. ఏస్థాయి అయినా వ్యక్తి నుండి వ్యవస్థ వరకు కూడా ఈ మంచి మాట వర్తిస్తుందని అంటారు. ఈ మాటను విశ్లేషించడానికి ఒక పుస్తకమే వ్రాయవచ్చును. అంతటి మంచిమాట అంతటి శక్తివంతం కూడా… ఇది వంటబట్టించుకున్న వ్యక్తి అందరితోనూ సఖ్యతతో ఉంటారు. అందరితో చాలా సౌమ్యంగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

ఆ మాటలోనే చాలా ఆంతర్యం ఉంటుంది. పోరు అంటే పోరాటం లేక యుద్ధం అంటారు. పొందు అంటే సఖ్యత, స్నేహం, కలిసి ఉండుట అనే అర్ఘాలు గ్రహిస్తారు. ఈ పూర్తి వ్యాక్యం యొక్క భావన శత్రుత్వం కన్నా మిత్రత్వం గొప్ప మేలు చేస్తుందని అర్ధం ఇస్తుంది. శత్రుభావన వలన పోరాడాలనే తలంపులే తడతాయి, మిత్ర భావన వలన పొందు(పొందు అంటే స్నేహం, సఖ్యత, మిత్రత్వం) కోరే ఆలోచన పుడుతుంది.

ఇద్దరి మద్య భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా ఉండవు. అది సహజం. కాబట్టి ఇద్దరి మద్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు ఆ భేదాలకు తగిన కారణాంతరాలు ఏమిటో తెలుసుకొని, ఇద్దరి మద్య భేదం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తూ ఉంటారు.

వ్యక్తుల మద్యే కాదు వ్యవస్థల మద్య ఉండే కార్యనిర్వహణాధికారుల మద్య వచ్చే పొరపొచ్చాలు కూడా వ్యవస్థల మద్య భేదాభిప్రాయాలు సృష్టించగలవు… కావునా ముందు వ్యక్తులలోనే పోరు నష్టం పొందు లాభమనే సూత్రం తెలియబడాలి. ఇచ్చిపుచ్చుకునే దోరణిలోకానీ మాటలలో కానీ అభిప్రాయ భేదం కలిగినప్పుడు తగిన సమయం తీసుకుని, వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం ఉత్తమ ప్రయత్నంగా చెప్పబడుతుంది.

పోరు వలన పోయేది కాలం. కాలం కరిగిపోతు వ్యక్తి ఉన్న సమయం ఖర్చు అయిపోతుంది. పోరు వలన ఖర్చు అయిన కాలం తిరిగి రాదు. అదే పొందు వలన వ్యక్తికి సమయం మిగులుతుంది. మిగులు సమయం బంగారమే అవ్వవచ్చును. కాలానికి విలువనిచ్చేవారు పోరుతో సమయం వృధా చేయకుండా పొందు ద్వారా తమకున్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని అంటారు.

ఎవరికైనా పోరు నష్టం పొందు లాభం వర్తిస్తుందని అంటారు.

సమాజంలో అనేక సమస్యలు ఇద్దరి మద్య పొడచూపవచ్చును. రెండు వ్యవస్థల మద్య పొడచూపవచ్చును. రెండు సంస్థల మద్య కూడా పొడచూపవచ్చును.

సినిమా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ మద్య ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడితే, రాజకీయ నిర్ణయాలు సినిమారంగంపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. ఇంకా సినిమా తారల మాటలు రాజకీయంగా ఒక పార్టీని ఇబ్బందికి గురిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. రెండు వ్యవస్థల మద్య పోరు వాటికే చేటు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

అలాగే ఏదైనా రెండు సంస్థల మద్య పోటీ పెరిగి, అది వాటి మద్య అవగాహనాలోపం వలన సమస్యలు సృష్టిస్తే, అవి ఆ సంస్థల వ్యాపార లావాదేవీలపైనా ప్రభావం చూపగలవు. వ్యక్తి బలాబలాను బట్టి ఇద్దరి వ్యక్తుల మద్య సంఘటనలు ఉంటే, అలాగే రెండు సంస్థల మద్య పోరు కూడా బలమైన సాంఘిక ప్రబావం ఉంటుంది.

వ్యక్తైనా, వ్యవస్థ అయినా, సంస్థ అయినా పోరుకు పోతే, పోయేది విలువైన కాలంతో బాటు లాభాలు కూడా అంటారు. అదే అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆదిలోనే పొందుకు ప్రయత్నించి సెటిల్ చేసుకుంటే, అది విలువైన కాలం వృధా కాకుండా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తికి కాలం కాంచన తుల్యం అని భావిస్తే, అదే సూత్రం వ్యవస్థలకు, సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తుంది.

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం