పుస్తక పఠనం వలన ఉపయోగాలు

పుస్తక పఠనం వలన ఉపయోగాలు
పుస్తక పఠనం వలన ఉపయోగాలు

పుస్తక పఠనం వలన ఉపయోగాలు చాలానే ఉంటాయని అంటారు. పుస్తకాలు చదవడం వలన జ్ఙానం పెరుగుతుంది. పుస్తకాలు చదవడం వలన విషయాలలో సారం అర్ధమవుతుంది. ఎందుకంటే పుస్తకాలలో వివిధ విషయాల సారం వివరించబడి ఉంటుంది. పుస్తకాలలో వివిధ విధానాల గురించి లేక పద్దతుల గురించి వివరించబడి ఉంటుంది.

పుస్తకాలు చదవడం వలన ఒక విధానం గురించి అర్ధం అవుతుంది. అది వస్తు తయారీ విధానం కావచ్చును. సంస్కృతి సంప్రదాయం కావచ్చును. ఏదైనా ఒక పద్దతి గురించి అక్షర రూపంలో వివరించబడి ఉంటే అది పుస్తకంలోనే నిక్షిప్తం అయి ఉంటుంది కాబట్టి మరలా అటువంటి పద్దతి భవిష్యత్తులో తెలుసుకోవాలంటే పుస్తక పఠనం వలన సాధ్యపడుతుందని అంటారు.

వ్యక్తి పుట్టిన నాటి నుండి తల్లి కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తూ వస్తుంది. తండ్రి కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తూ వస్తాడు. గురువు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేయడానికి చూస్తాడు. స్నేహితుడు కొన్ని విషయాలు తెలియబడడానికి కారణం కాగలడు. జీవితపు భాగస్వామి మరికొన్ని విషయాలు తెలియబడడానికి కారణం కాగలడు. ఇలా ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ఒక వ్యక్తికి విషయ పరిజ్ఙానం అందించే క్రమంలో సాయపడుతూ ఉంటారు. అయినను జిజ్ఙాసులకు విషయ పరిజ్ఙానం అవసరం అయితే పుస్తక పఠనమే సాయపడగలదని అంటారు.

ఎన్ని పుస్తకాలు చదవడం వలన అర్ధం కానీ విషయసారం గురువు మాటలలో అర్ధం అవుతుంది. అయితే తెలుసుకోవాలనే ప్రేరణ గురువు వద్ద పొందవచ్చును. లేక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు పొందవచ్చును. లేక స్నేహితుడి ద్వారా కలగవచ్చును లేక కుటుంబ సభ్యుల వలన కలగవచ్చును.

ఆసక్తి బట్టి పుస్తక పఠనం, గ్రహించే శక్తికొలది నైపుణ్యత

మనకుండే ఆసక్తి మనకు పుస్తక పఠనం వైపు మనసు వెళుతుంది. పుస్తక పఠనంలో గ్రహించేశక్తిని బట్టి విషయాలలో నైపుణ్యత పెరుగుతుంది.

వ్యక్తికి ఉండే ఆసక్తిని బట్టి పుస్తకాలు చదవాలనే ఆకాంక్ష ఉంటుంది. కొందరికీ శాస్త్ర పరిశోధనా పుస్తకాలు చదవాలనిపిస్తే, పరిశోధనాత్మక ఊహాశక్తి పుస్తక పఠనం వలన ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.

కొందరికి సాహిత్యం అంటే ఆసక్తి ఉంటే, తెలుగు సాహిత్యపు పుస్తక పఠనం చేయడం వలన సాహిత్యంలో నైపుణ్యతను పెంపొందించుకోవచ్చును. ఇలా ఎవరి ఆసక్తిని బట్టి అటువంటి పుస్తకాలు చదివితే, ఆ ఆసక్తిని అనుసరించే జీవితములో ఏదైనా సాధించాలనే లక్ష్యం ఏర్పడవచ్చును.

టివికి కళ్ళగప్పగిస్తే ఎవరో రచించిన రచనకు దృశ్యరూపం మన కళ్ళముందు కనబడుతుంది. అదే పుస్తకాలు చదవడం వలన పుస్తకంలోని అంశము మన మనసులో ఒక ఊహాత్మక ఆలోచనను సృష్టించగలదు. సాధన చేస్తే మనమే దృశ్యరూపం ఇచ్చే శక్తిని పొందవచ్చునని అంటారు.

అంటే పుస్తకాలు చదవడం వలన ఊహాశక్తిని పెంపొందించుకోవడంలో అవి సాయపడతాయని అర్ధం అవుతుంది.

లోకంలో గడిచిన కాలంలో జరిగిన చారిత్రకత అంతా అక్షరరూపంలోకి మార్చితే అది పుస్తక రూపంలో నిక్షిప్తం అయి ఉంటుంది. అలాగే గతంలో గతించిన గొప్పవారి జీవితాలు కూడా అక్షరరూపంలోకి మారితే, అవి కూడా పుస్తకాలుగా మనకు లభిస్తాయి. అంటే పుస్తకాలు చదవడం వలన గతకాలపు సామాజిక పరిస్థితుల గురించి అవగాహన తెచ్చుకోవచ్చును.

పుస్తక పఠనం చేయడం వలన ఉపయోగాలు

చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవచ్చును.

గొప్ప గొప్పవారి జీవిత చరిత్రలు తెలుసుకోవచ్చును.

జీవితంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు గతంలో ఎవరు ఎలా ఆ కష్టాలను గట్టెక్కారో? ఒక అవగాహన పుస్తక పఠనం వలన ఏర్పడుతుందని అంటారు.

వస్తు తయారీ విధానం తెలుసుకోవచ్చును

ప్రకృతి వైద్యం గురించి, నేటి ఆదునిక వైద్యం గురించి తెలుసుకోవచ్చును.

ఆచార వ్యవహారాల గురించి సవివరంగా పుస్తక పఠనం ద్వారా తెలియబడుతుందని అంటారు.

విజ్ఙానం పెంపొందించుకోవడం పుస్తకం కన్నా మంచి సహవాసం ఉండదని అంటారు.

వ్యాసం వ్రాయుటకు ఏదైనా అంశము

కాలము కలము ఒకే అక్షర రూపంగా కనిపించే వీటిని ఉపయోగించుకుంటే

మంచి చెడులను ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎందుకు చర్చించండి

ఆత్మకథ అంటే ఏమిటి వివరించండి

మనసుకు అలవాటుగా మారుతున్న అంశాన్ని

దీర్ఘ వైర వృత్తి మంచిది కాదు అర్థం

ఆవిర్భవించింది అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటి?

తెలుగులో వ్యాసాలు లింకులు

మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?

చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం

తల్లిదండ్రుల కష్టాలకు బాధ్యత తీసుకునే పిల్లలు

అమ్మ గొప్పతనం గురించి మీమాటలలో వ్రాయండి… అంటే…

జీవితంలో చదువుకు ఎంత విలువ

ప్రేరణ తెలుగు పదము అర్ధము

నిరసన పర్యాయపదాలు నిరసన అర్ధం

చిన్న కుటుంబం లాభ నష్టాలు తెలుగు వ్యాసం

పద్దతి తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాలు

స్మార్ట్ ఫోనులో వైరస్ ఉంటే ఎలా తెలుగులో వ్యాసం

దీపావళి పండుగ ఎప్పుడు ఎందుకు చేసుకుంటారు

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

తెలుగు నాట దీపావళి పండుగ

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు తెలుగు వ్యాసం

ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ ఆవశ్యకత వివరించండి!