సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు
సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు. ఈ శీర్షికన తెలుగులో వ్యాసం. సాధన చేత లోకంలో పనులు సముకూరును అంటారు. కృషి చేస్తే మనిషి ఋషి అవుతాడు. సరైన సాధన మనిషికి బలం అవుతుంది.

కృషి, పట్టుదల, దీక్ష తదితర గుణాలు మనిషిలో సాధనకు బలం అవుతాయి. మనసులో బలమైన సంకల్పం ఉంటే, ఆ వ్యక్తి యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చుకోవడానికి మనసుకు మార్గం తెలియబడుతుందని పెద్దలంటారు.

మంచి ఆశయం అంటే అది సమాజనికి మేలును చేకూర్చే ఆశయం అయితే, అటువంటి ఆశయం కలిగిన వ్యక్తి గొప్పవాడుగా మారతాడు. అయితే అదే అతని మనసులోనే ఉన్నప్పుడు మాత్రం అతనూ సాదారణ వ్యక్తే.

ఎప్పుడైతే సమాజనికి మేలును చేకూర్చే అంశంవైపు అడుగులు వేస్తాడో, అప్పుడే సమాజం నుండి గుర్తింపు లభించడం ప్రారంభం అవుతుంది. సదరు ఆశయం పరిపూర్ణమైనప్పుడు మాత్రం, ఆ వ్యక్తి సమాజంలో విశేషమైన గుర్తింపు పొందుతాడు.

ప్రతి మనిషిలోను ఏదో ఒక అంశంలో నైపుణ్యత ఉంటుందని పెద్దలంటారు. అంటే మనిషిగా పుట్టిన ప్రతివారు విశేషమైన ప్రతిభను ఏదో విషయంలో కలిగి ఉంటారు.

తమ యొక్క ప్రతిభను గుర్తించి, సాధన చేస్తే, సదరు వ్యక్తి సమాజంలో మంచి గుర్తింపున పొందగలడు. అద్భుతమైన ఫలితాలను సామాన్యుడు సైతం సాధించగలడు.

ఒక తరగతిలో చదువుకునే విధ్యార్ధులందరికీ ఒకే అభిరుచి ఉండదు. అలాగే అందరూ ఒకేలాగా చదవలేరు. అలాగే అందరూ ఒకేతీరుగా ఆలోచన చేయకపోవచ్చు… కానీ తరగతిలో బోధించే పాఠాలు మాత్రం అందరికీ ఒక్కటే.

అయితే ఆ తరగతిలో ఉన్న విధ్యార్ధులు అందరూ ఒకేలాగా పాఠాలు గ్రహించకపోవచ్చు. కానీ ప్రాధమికమైన అవగాహన పాఠాలపై తరగతి విద్యార్ధులందరికీ ఉంటుంది. అలాగే అందరికీ అన్నీ సబ్జెక్టులపై ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు.

కానీ ఒకరికి తెలుగంటే ఇష్టం ఉంటే, ఇంకొకరికి లెక్కలంటే ఇష్టం ఉండవచ్చు. మరొకరికి సైన్స్ ఇష్టం ఉంటే, వేరొకరికి సోషల్ అంటే ఆసక్తి ఉండవచ్చు… ఎవరికైతే ఆయా సబ్జెక్టులలో సరైన ఆసక్తి ఉంటుందో, వారు ఆయా సబ్జెక్టులలో ఉన్నత స్థాయి పరిశోధన చేయగలిగే స్థితికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఆయా సబ్జెక్టులలో ఆయా విధ్యార్ధులకు తగు సాధన అవసరం.

ఒక తరగతిలో కామన్ లెస్సన్స్ వినే విధ్యార్ధులలో ఆసక్తి వ్యత్యాసం ఉన్నట్టు, సమాజంలో సైతం వివిధ వ్యక్తులకు వేరు వేరు విషయాలలో లేక అంశాలలో ఆసక్తి ఉండడం సహజం.

ఆసక్తి వలన మనసు సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు చేయగలరు.

తమ తమకు గల ఆసక్తియందు తమకుగల ప్రతిభను, ఆయా వ్యక్తులు గుర్తెరగాలి. తమ యందు ఉన్న ప్రతిభకు మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, మేలైన ఫలితాలు వస్తాయి.

అయితే ఆయా వ్యక్తులు తమకు గల ఆసక్తి, తమలో ఉన్న ప్రతిభను తెలుసుకుని, మరింత సాధన చేస్తే, సదరు వ్యక్తులు సమాజంలో విశిష్టమైన గుర్తింపు పొందవచ్చు. సమాజం చేత విశిష్టమైన గుర్తింపు అంటే, అది ఏదో ఒక అద్భుతం

పదే పదే దేని కోసం ఆలోచన చేస్తే, దానినే పొందే మనసుకు సాధన అనేది ఆయుధంగా మారుతుంది.

తీపి అంటే ఇష్టమున్న వ్యక్తి మనసు ఎప్పుడు తీపి పదార్ధాలపై మక్కువ చూపుతుంది. అలాగే ఆ వ్యక్తితో అవసరం ఉన్నవారు ఆయనకు తీపి పదార్ధాలనే కానుకగా సమర్పించి, తమ తమ పనులు నెరవేర్చుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ తీపిని ఇష్టపడే మనసు, పలుమార్లు మక్కువతో ఆలోచన చేయడం, అదే విషయం తెలిసిన వారివద్ద తెలియజేయడం వలన సదరు వ్యక్తి మనసు తీపి పదార్ధాలను పొందుతుంది.

ఇలా ఏ విషయంపై మనసు ప్రీతిని పొందుతుందో, ఆ విషయంలో ఆ యొక్క వ్యక్తికి నైపుణ్యత వృద్ది చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే తగినంత సాధన, కృషి అవసరం అవుతాయి.

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు అనడానికి మనసు యొక్క విశిష్టతను గుర్తెరగడం ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది.

మనుషులందరికి ఉండే మనసుకు, అందరి యందు ఒకే విధంగా ఉండదు. దానికి బలము – బలహీనత ఉంటాయి. అలాంటి మనసు సాధన చేత, దాని బలమే ఆయుధం వ్యక్తికి అయితే, దాని యొక్క బలహీనత కూడా బలంగా మారుతుంది.

మాటలు వలన మనసి మహనీయుడు కాగలడు… కానీ చెప్పుడు మాటలు వినడం వలన మనిషి పాడవుతాడని అంటారు… చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

కోపము రావడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. సాధనలో కోపం రావచ్చు. సాధనాలోపం కారణంగా కోపం రావచ్చు. సాధనకు అడ్డుపడే విషయాలు వలన కోపం రావచ్చును… కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధి ఒకరికి వస్తే, వారి నుండి మరొకరికి, మరొకరి నుండి ఇంకొకరికి…. ఇలా కొందరికి…. కొందరి నుండి మరి కొందరికి సోకి సమాజంలో వృద్ది చెందే అవకాశం ఎక్కువ… అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉంటే మనసు మాయదారి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటుంది… కానీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడూ పుస్తకం మంచి నేస్తం కాగలదు… ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది తెలుగులో వ్యాసం

TeluguReads