సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం. ఎందుకు సంతృప్తిగా జీవించాలి? ప్రశ్న వేసుకుంటే… ఒక వ్యక్తి తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో పెరుగుతూ ఉంటాడు. అతను పుట్టగానే తనకు ఆకలి తీర్చుకోవడం ఒక్కటే తెలుసు… మిగిలినవి అన్నీ తల్లిదండ్రులను చూసి లేక తల్లిదండ్రుల అలవాటు చేసిన దానిని బట్టి నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంకా ఎదిగే కొలది బంధువుల పిల్లల, స్కూల్లో సహవాసం ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. ఈకాలంలో వ్యక్తి ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఉండదు… కేవలం అనుసరించడంలోనే శరీరంతో బాటు మనసు కూడా ఎదుగుతుంది.

బాల్యంలో అన్నింటిని సమకూర్చేది తల్లిదండ్రులు…

అంటే ఒక వ్యక్తికి బాల్యంలో అన్నింటిని సమకూర్చేది తల్లిదండ్రులు… కాబట్టి వారు వారు వారి వారి బిడ్డలకు ఏమైతే మంచి జరుగుతుందో ఆలోచించి, వాటిని తమ తమ పిల్లలకు సమకూరుస్తూ ఉంటారు. ఈ కోణంలో పిల్లవానికి తల్లిదండ్రుల నుండి ఏమి అందాలో అది అందుతుంది. అంటే ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల మాట పిల్లలు వింటే, బాల్యం అంతా వారి సంరక్షణలో సాగిపోతుంది… కానీ ఏదో ఒక కోరిక ఇతరులను చూసి ఏర్పరచుకుంటే, అది పెద్ద కోరిక అయితే జీవితాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. చిన్న చిన్న కోరికలు అయితే చిన్నపాటి సంఘర్షణల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడి తల్లిదండ్రుల మాట మేరకు చదువును పూర్తి చేసినవారికి వేరు కోరికల జోలికి పోకుండా ఉండడం వలనే చదువు విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. అంటే విద్యార్ధి దశలో అనవసరపు కోరికలకు లొంగి, వాటిని తీర్చమని తల్లిదండ్రులపై పదే పదే ఒత్తిడి చేయడం వలన చదువు మద్యలో ఆగిపోవచ్చును. అప్పుడు అసంపూర్ణ చదువు జీవితంలో దు:ఖమును తీసుకువస్తూ ఉంటుంది. అదే తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో వారి మాటకు విలువ ఇస్తూ అనవసరపు కోరికలకు తావివ్వకుండా, తల్లిదండ్రుల అందిస్తున్న సౌకర్యాలతో తృప్తిగా చదువు పూర్తిచేసుకున్న విద్యార్ధులు ధన్యులు.

చదువు పూర్తయ్యాక వచ్చిన ఫలితాలను బట్టి సమాజంలో ఒక స్థాయి ఉద్యోగం లభించవచ్చును. లేదా ఒక స్థాయి వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉండవచ్చును. ఏదైనా సమాజంలో తమకు లభించిన స్థాయిని బట్టి అవసరాలు తీర్చుకుంటూ, కోరికలను నియంత్రించుకుంటూ ఉండేవారు తమ తమ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును అందించగలరు. అలా కాకుండా అనవసరపు కోరికలు లేకా వ్యామోహాలకు గురైతే, ఆకోరికలు, వ్యామోహాలు దు:ఖానికి మూలం అవుతాయి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

అంటే ఒక వ్యక్తికి బాల్యం నుండి తనకంటూ ఒక జీవిత భాగస్వామి లభించేటంతటి వరకు తల్లిదండ్రుల ద్వారా అనేక సౌకర్యాలు లభించే సంప్రదాయం మనకు ఉంది. అనవసరపు కోరికలు, వ్యామోహాలకు తావిచ్చినప్పుడే తల్లిదండ్రుల నుండి అందవలసినవి అందకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో సంతృప్తికి పెద్దపీఠ వేస్తే, జీవితంలోనూ సంతృప్తిగా జీవించడానికి అలవాటుపడతారు. కాబట్టి తృప్తిగా జీవించే అలవాటును చిన్ననాటి నుండే అలవాటు చేసుకోవాలి. జీవితం ఏర్పడ్డాకా సమస్యలు వ్యక్తి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటాయి.

కోరికలే దు:ఖానికి మూలం

కారణం కోరిక తీరగానే మరలా మరొక కోరిక మన ముందుకు వస్తుంది. మరలా వచ్చిన కోరిక తీరగానే ఇంకొక కోరిక వస్తుంది. అదీ తీరగానే మొదట్లో తీరిన కోరిక మరలా మన ముందుకు వస్తుంది. కావునా కోరికలే దు:ఖానికి మూలం.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

వంకాయ కూర అంటే ఇష్టం అది తినగానే తృప్తిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. మరలా రెండు రోజులకు వంకాయ కూర తినాలనిపిస్తుంది. అదే పనిగా ఇష్టమని వంకాయ కూరను ఎక్కువగా తింటే, దాని వలన శరీరంపై దుష్ప్రభావం పడే అవకాశం ఎక్కువ. ఒక్కసారి దుష్ప్రభావం శరీరంపై పడితే, మరలా అది కంటిస్యూ అయ్యే అవకాశం ఉండడం చేత, వంకాయకూర తినాలనే కోరిక దు:ఖమునకు మూలం అవుతుంది. అంటే వంకాయ కూర ఇష్టం కదా అని వంకాయ కూర కోరిక కాబట్టి వంకాయ కూర దు:ఖానికి కారణం కాగలదు కాబట్టి వంకాయ కూర తినడం మానేయమని కాదు…. అది లభించినప్పుడు తినడం తృప్తి అయితే, దానిని తెచ్చుకుని వండించుకుని తినడం కోరిక తీర్చుకోవడం అవుతుంది. కావునా ఇష్టానికి కోరికలు తీర్చుకోవడం కన్నా ఇష్టమైనవి లభించేదాకా వెయిట్ చేసి, వాటిని తినడం వలన తృప్తి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

ఇష్టమును కోరికగా మార్చుకోవడం వలననే ఇబ్బందులు

మనకున్న ఇష్టమైన విషయం లభించినప్పుడు అనుభవిస్తే తృప్తి. అదే మనకున్న ఇష్టము కొరకు ప్రయత్నించి సాధించుకుంటే అది కోరిక కానీ కొన్ని కోరికలు పదే పదే రిపీట్ అయితే అవే ప్రాణాంతకము లేక జీవనగతిని మార్చివేసేవిగా మారతాయి.

ఒకరికి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి అనిపించింది. అలా అనిపించిన ఆలోచన పెరిగి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఇష్టంగా మారింది. ఇష్టంగా మారిన విషయం బయటకు పొక్కింది. అది కోరికగా పరిణితి చెందింది. ఆ కోరికను తీర్చమని అడగడంతోనే, ఎందుకు అనే ప్రశ్న పుడుతుంది. దానికి కారణం ఉండదు. ఎందుకంటే తనతోటి వారు వాడుతున్నారు కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఆశ పుట్టింది. అదే స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు అవసరం కాదు… అవసరమైనప్పుడు అది నేను కొనుక్కుంటారు. నేనిప్పుడు చదువుకోవడం నా ప్రధమ కర్తవ్యమని భావిస్తే, స్మార్ట్ ఫోన్ వాడాలనే ఆశ ఇష్టంగానే ఉంటుంది కానీ కోరికగా బయటపడదు.

అదే కోరిక ఎందుకు బలహీనపరుస్తుందంటే?

కేవలం ఇష్టం మనసులోనే ఉంటే, అది అతనిలోనే ఉంటుంది. అదే ఇష్టం గురించి ఆలోచన మొదలు కాగానే ఇష్టమును తీర్చుకోవాలనే తపన పుడుతుంది. దాని గురించి తల్లిదండ్రులను అడగగానే, తల్లిదండ్రుల ముందు విద్యార్ధి లోకువ అవుతాడు. కారణం… చదువుకుంటున్న వయసులో చదువుకు సంబంధించిన అనేక అవసరాలు ఉండగా, స్మార్ట్ ఫోన్ పై దృష్టి ఎందుకు పడిందనే ప్రశ్న తల్లిదండ్రుల మనసులో ఏర్పడుతుంది. తర్వాత చదువుపై దృష్టి లేదనే అవగాహన తల్లిదండ్రులకు ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆ విధంగా చదువుకునే విద్యార్ధి అనవసరపు కోరిక కోరితే, తన చదువు విషయంలో బలహీనంగా ఉన్నట్టు లోకంలో కనబడుతుంది. కోరిక మనిషిని బలహీనుడుగా చూపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్ అవసరం అయినప్పుడు అది అందవలసిన సమయంలో అందుతుంది. ఎలా అంటే… ఒక స్కూల్లో అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలనే నియమం పుట్టిందనుకో, ఆ స్కూల్లో చదివే విద్యార్ధికి స్మార్ట్ ఫోన్ అడగవలసిన అవసరంలేకుండా, స్మార్ట్ ఫోన్ అందుతుంది. కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఏ వయసు వారికి ఎంతవరకు అవసరమో స్కూల్ యాజమాన్యానికి మరియు తల్లిదండ్రులకు తెలుసు… వారు ఒక కోరికను నియంత్రిస్తున్నారంటే, అందులో ఏదో పరమార్ధం ఉంటుందనే విషయం విద్యార్ధులు గ్రహించాలి. వయసురిత్యా అన్ని విషయాలపై విపులంగా వివరించరు.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

ఇష్టమును కోరికగా మలచుకుని తీర్చుకోవడం వలన కోరిక మరలా మరలా రిపీట్ కావడం వలన మన చుట్టూ ఉన్నవారి మనసులో కూడా మన బలహీనతను నోటీస్ చేసినవారమవుతాము. ఆ తర్వాత వారి వారి అవరసరాలకు మన బలహీనతను ఎరగా చూపి, వారి అవసరాలు తీర్చుకోవడం జరుగుతుంది. కావునా కోరిక మనల్ని బలహీనపరిచే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అనసరపు కోరికలకు తావివ్వకుండా తృప్తిగా జీవించడానికి అలవాటు పడాలని పెద్దలంటారు.

అనసరపు కోరికలకు తావివ్వడం అంటే దు:ఖాన్ని ఆహ్వానించడానికి ద్వారాలు తెరిచినట్టేనని అంటారు.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

కోరికలే దు:ఖానికి మూలం అన్నారు కదా అని కోరికలు చంపుకుని బ్రతకమని కాదు. అలా చేస్తే అది మరింత ప్రమాదకరం అంటారు. కావునా కోరికలు కోసం వెంపర్లాడకుండా, లభించిన దానిలో తృప్తిని చూడాలి. ఒక వ్యక్తి ప్రకృతి నుండి ఏమి లభించాలి… అది వారి వారి స్థాయిలో లభిస్తుంది. లభించిన దానితో తృప్తిగా జీవిస్తూ, జీవితపు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని పెద్దలు అంటారు. అలా కాకుండా కోరికలే ప్రధానంగా జీవిస్తే, జీవనపు ప్రధాన లక్ష్యం నెరవేరదని పెద్దలు అంటారు.

వ్యక్తికి కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలు చిన్ననాటి చుట్టూ ఉండేవారి ద్వారా లభిస్తాయి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

జీవితంలో లభించేవి అన్నీ మన చుట్టూ ఉండేవారి నుండి లభించేవే. పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రుల ప్రేమానురాగాలు నుండి ప్రారంభం అయ్యే జీవితం, ఎదుగుతున్న కొద్దీ చుట్టూ చేరే వ్యక్తులు అందించే సహాయ సహకారాలు వలన చాలా వరకు అవసరమయ్యేవి అన్నీ సమకూరుతూ ఉంటాయి. కారణం తల్లిదండ్రుల సామాజిక స్థాయిని బట్టి మన జీవితంలో వీరంతా ప్రభావం చూపుతూ ఉంటారు. కావునా సహజంగా లభించే అవసరాలను తీర్చుకుంటూ అనవసరపు కోరికలకు తావివ్వకుండా జీవించే అవకాశం ప్రతిజీవికి కుటుంబ వాతావరణం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి వ్యక్తే అనసరపు కోరికల కోసం ప్రాకులాడి లభిస్తున్న సౌకర్యాలకు అడ్డంకులు తెచ్చుకుని, తర్వాత దు:ఖిస్తూ ఉంటారు.

మనసుని కోరికల నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలి?

ముందు మనసులో పుట్టిన ఆలోచన బయట ఎవరికైనా ఉందా? లేదా ? చూసుకోవాలి. ఒకవేళ అటువంటి ఆలోచనను బయట పెట్టినవారి గతి ఎలా ఉంది? ఇదే ప్రధానం మనకు మన ఆలోచనను కొనసాగించాలా? వద్దా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం… ఈ యొక్క అవగాహనపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఆలోచన ఫలితంగా ఏవిధంగా ఉందో వాస్తవంగా తెలుసుకోవాలి. అవాస్తావాలు, అపోహలను విని, నిర్ణయించుకుంటే, అబాసుపాలు కాకతప్పదు.

మీ తరగతిలో ఎవరికీ స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు. మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఆశ కలిగింది. కారణం ఎవరో ఇంటి ప్రక్కన ఉండే స్టూడెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతుంటూ మీకు కనిపించింది… మీకు కూడా దానిపై దృష్టిపడింది. కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే బాగుండు అనే ఆలోచన కలిగింది. ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి స్మార్ట్ ఫోన్ కొంటే ఎలా ఉంటుంది?

అలా మీ తరగతిలోనే ఒక విద్యార్ధి స్మార్ట్ ఫోన్ క్లాసులోకి తీసుకువచ్చాడు. అప్పుడు టీచర్ అతని దగ్గర నుండి స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకుని, తల్లిదండ్రులకు రిపోర్ట్ చేయడం, తల్లిదండ్రులు వచ్చి హెడ్ మాస్టర్ ముందు దోషిలాగా నిలబడితే, హెడ్ మాష్టర్ ఆ పిల్లవానికి, ఆపిల్లవాని తల్లిదండ్రులకు క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగింది. అతని తల్లిదండ్రుల హెడ్ మాష్టర్ వలె సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి. కానీ తన స్థాయివారి ముందే తలదించుకునే పని అతని కొడుకు చేయడం వలనే కదా… ఈస్థితి.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.
సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

ఇప్పుడు మీరు ఆ సంఘటన గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే, మీ తల్లిదండ్రులపై ప్రేమను బట్టి మీకు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ పై కోరిక కలగదు. అలా మార్పు ఆలోచచ మనసులో మొదలైతే, మనసు ఇలా మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా మంచి ఫోన్ సంపాదించుకునే స్థాయికి వెళ్ళాలనే లక్ష్యమేర్పడుతుంది కానీ ఎలాగైనా మా నాన్నతో స్మార్ట్ ఫోన్ కొని దొంగచాటుగా క్లాసులోకి తీసుకువెళ్లాలనే కోరిక కలగదుకాక కలగదు.

అంటే దీనిని బట్టి లోకంలో కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని కోరికల వైపు వెళితే ఎటువంటి అవమానకరపు స్థితిలోకి తప్పు చేయని తల్లిదండ్రులు కూడా లాగబడతారో ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఆ అవగాహన అనసరపు కోరికలను అదుపు చేస్తుంది. మీపై మీకు పూర్తి నియంత్రణ వస్తుంది.

మనిషి సంఘజీవి కావునా మనసుకు నచ్చిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ పోతే వాటిని అనుసరించి పాడయ్యేవారు కూడా ఉంటారు. కావునా మనసుకు నచ్చే పనులను ఆచి తూచి నిర్ణయించుకుని చేయాలి.

మనిషి మనసుకు నచ్చినది, నచ్చనది రెండూ మనిషి చుట్టూ

మనసుకు నచ్చినది, నచ్చనది రెండూ మనిషి చుట్టూ ఉంటాయి. వాటి విషయంలో మనసు చేసే అల్లరి మీకు మాత్రమే తెలిస్తే, మీకు మీపై నియంత్రణ అదే బయటకు కూడా తెలిస్తే, మీపై లోకానికి నియంత్రణ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

సంతృప్తిగా జీవించడం ప్రధానం వివరిస్తూ కోరికలే దు:ఖానికి మూలం ఎలాగో తెలియజేయండి.

తోచినది చేసేయడం కన్నా తోచినదాని వలన ఫలితం ప్రయోజనమెంతో ఆలోచన చేయడం వలన మంచి పనులనే ఎక్కువగా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.

కోరికలే దు:ఖానికి మూలం అవుతాయి. వ్యక్తిని బలహీనపరుస్తాయి. విద్యార్ధి దృష్టిని దారి మళ్లిస్తాయి. అనవసరపు కోరికల జోలికి వెళ్ళే విధంగా కోరికలు మనసును ప్రేరేపింపజేస్తాయి. కావునా కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ప్రాకులాడడం కన్నా లభించినప్పుడు అనుభవించడం ఆస్వాదించడం మేలు అంటారు.

వేళకానీవేళలో నచ్చిన కూర వండించుకుని తినాలంటే, వేళకానీవేళలో కూరకు సంబంధించిన సరకులు తేవడానికి యజమానికి శ్రమ, వేళకానీవేళలో వంట చేసేవారికి శ్రమ… కానీ వేళకానీవేళలో నచ్చిన కూర వండి ఉంటే, దాని తృప్తి వేరు. అటువంటి తృప్తి లభించినప్పుడు ఆస్వాదించాలి…. లభించనప్పుడు వెంపార్లడకూడదని అంటారు.

విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ​ తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి వివరించండి.

మహాభారతం తెలుగు పుస్తకం రీడ్ చేయడం వలన కలుగు ప్రయోజనం?

వెలకట్టలేని ఓటు విలువ తెలుసుకో

ఐకమత్యం బలం అంటూ ఐక్యత ఆవశ్యకతను వివరించండి.

స్టడీ సర్టిఫికెట్ రిక్టెస్ట్ లెటర్ తెలుగులో

ఓటు విలువైనది పవిత్రమైనది అమూల్యమైనది

శ్రీరామాయణం చదవడం వలన ప్రయోజనం?

చెట్లు వలన ఉపయోగాలు వివరించండి

పుస్తక పఠనం వలన ఉపయోగాలు

వ్యాసం వ్రాయుటకు ఏదైనా అంశము

కాలము కలము ఒకే అక్షర రూపంగా కనిపించే వీటిని ఉపయోగించుకుంటే

మంచి చెడులను ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎందుకు చర్చించండి

ఆత్మకథ అంటే ఏమిటి వివరించండి

మనసుకు అలవాటుగా మారుతున్న అంశాన్ని

దీర్ఘ వైర వృత్తి మంచిది కాదు అర్థం

ఆవిర్భవించింది అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటి?

తెలుగులో వ్యాసాలు లింకులు

మాతృభావన జీవితాన్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది?

చదువుతూ ఫోనులో సబ్జెక్టు సెర్చ్ చేయడం

తల్లిదండ్రుల కష్టాలకు బాధ్యత తీసుకునే పిల్లలు

అమ్మ గొప్పతనం గురించి మీమాటలలో వ్రాయండి… అంటే…

జీవితంలో చదువుకు ఎంత విలువ

ప్రేరణ తెలుగు పదము అర్ధము

నిరసన పర్యాయపదాలు నిరసన అర్ధం

చిన్న కుటుంబం లాభ నష్టాలు తెలుగు వ్యాసం

పద్దతి తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాలు

స్మార్ట్ ఫోనులో వైరస్ ఉంటే ఎలా తెలుగులో వ్యాసం

దీపావళి పండుగ ఎప్పుడు ఎందుకు చేసుకుంటారు

పోరు నష్టం పొందు లాభం తెలుగులో వ్యాసం

మానవ వనరులు నిర్వచనం ఏమిటి? తెలుగు వ్యాసం

వృద్యాప్యంలో ఉన్నవారికి వారసులు తోడుగా ఉండాలి వ్యాసం

విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం

పొదుపు ప్రయోజనాలు తెలుగులో వ్యాసం

కొత్త ఎప్పుడు సరికొత్త సంతోషం మనసులో

డబ్బు సంపాదన మార్గాలు వ్యాసం రాయడంతో

బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

తెలుగు నాట దీపావళి పండుగ

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

దీర్ఘకాల విరోధము మంచిది కాదు తెలుగు వ్యాసం

ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ ఆవశ్యకత వివరించండి!