శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం
శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం. శతకాలు చదవమని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. ఉన్నత తరగతి పాఠ్యాంశాలలో కూడా తెలుసు శతకాలు ఉంటాయి.

పలువురు పెద్దలు శతకాలను చదవమని చెప్పడమే, శతకాలు చదవానికి ఒక ప్రేరణ. ఇంకా ఉన్నత తరగతి పాఠ్యాంశాలలోనూ తెలుగు శతకాలు ఉండడం కూడా ప్రధాన కారణంగా కనబడుతుంది.

సమాజనికి మేలు చేసే విషయాలు బాల్యం నుండి అలవాటు చేయడం కోసం పలు పాఠ్యాంశాలు విధ్యార్ధులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు. ఈ విధంగా ఆలోచన చేస్తే, శతకాలకు మన పెద్దలు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత గుర్తించవచ్చు.

ఎందుకు శతకాలు చదవాల్సిన అవసరం ఉంది?

తెలుగులో శతకాలను చదవమని ప్రేరేపించవలసిన అవసరం ఎందుకు అంటే, శతకాలు విశేషమైన అర్ధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాటిలో వివిధ తాత్విక, దైవిక, సామాజిక, వ్యక్తిత్వ విషయాలను సూచిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జీవనగమ్యం గురించి ఆలోచన రేకెత్తించేవిధంగా శతకాలలో పద్యాలు ఉంటాయి.

శతకాలు నీతిని ప్రభోదిస్తాయి. విలువలను గురించి ఆలోచనలు రేకెత్తిస్తాయి.

జీవితలక్ష్యం, జీవిత పరమార్ధం, సామాజిక సంబంధం ఇలా పలు విషయాలలో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వ్యక్తిత్వం, వ్యక్తి యొక్క మనస్తత్వం గురించి శతకాలు యందు ఉండేడి పద్యాలలో ఉంటాయి.

శతక పద్యాలు చిన్న పదలతోనే ఉంటాయి. కానీ బావం బలంగా ఉంటుంది. ఇంకా శతకాలలో భక్తి భావనను పెంచే విధంగా పలు పద్యాలు ఉంటాయి.

భక్తి భావన మనిషి మనసుకు శాంతిని, మనోబలాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి భక్తి పరమైన భావనలు పెరడానికి శతక పద్యాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి.

ముఖ్యంగా శతకాలు మనిషి చిత్తశుద్దిని ప్రశ్నిస్తూ కూడా ఉంటాయి. ఇంకా సమాజంలో గల వివిధ స్వభావుల గుణాలను కూడా తెలుపుతాయి.

ఆసక్తికరమైన విషయం తెలుగు శతకాలు ఎక్కువగా వాడుక భాషలోనే ఉంటూ, వివిధ విషయాలలో ఆసక్తికరమైన ఆలోచనను మనసులో ఏర్పరచగలవు. అయితే తెలుగు వాడుక భాష వివిధ భాషలతో కలిసి భాషలో పదాలు మరుగున పడడం వలన తెలుగు వాడుక భాష కూడా గ్రాంధిక భాష వలె అనిపించడం నేటి సమాజంలో సహజమైంది.

తెలుగులో గల వివిధ శతకాలు

  • వేమన శతకం
  • దాశరధి శతకం
  • సుమతి శతకం
  • భాస్కర శతకం
  • శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం

ఇంకా వివిధ తెలుగు శతకాలు కలవు.

ప్రతి తెలుగు శతకం పద్యం చివరలో మకుటం ఉంటుంది. ఆ మకుటం శతక పద్యాలు రచించిన వారి పేరుతో కూడి ఉండవచ్చు. లేక రచయత ఇష్టదైవ పేరుతో కూడి ఉండవచ్చు.

వేమన శతకం యొక్క మకుటం విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అయితే సుమతీ శతకం మకుటం సుమతీ…

శ్రీకాళహస్తీశ్వరా శతకం రచయిత దూర్జటి, శ్రీకాళహస్తీశ్వరా శతకం మకుటం శ్రీకాళహస్తీశ్వరా దూర్జటి యొక్క ఇష్ట దైవం.

పద్య రూపంలో నీతిని బోధించే శతకాలు వ్యక్తిలోని చిత్త శుద్దిని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాయి. శతక పద్యాల యొక్క భావన బలపడ్డ వ్యక్తి యొక్క మనసు చెడుకు దూరంగా ఉంటుంది.

తెలుగులో గల శతకాలు చదవడం వలన మనసుకు మేలు జరుగుతుందని పెద్దలంటారు… కావున శతకాలు చదవడం మంచి అలవాటు అవుతుంది.

తెలుగులోవ్యాసాలు

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

తెలుగురీడ్స్