స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక
స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తన వలన ఆ బంధం మరింత బలపడుతుంది అంటారు. ఏ బంధం అయినా స్నేహం ప్రభావం ఉంటుంది.

మానవ జీవనం అనేక బంధాలతో కొనసాగుతుంది. ప్రతి బంధంలోనూ స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తించే వారు శాంతిగా ఉంటారు. వారి చుట్టూ ఉండేవారిని శాంతిగా ఉంచుతారు.

అంటే స్నేహం యొక్క ప్రభావం ప్రతి మానవ బంధంపైనా ఉంటుంది. అంటే స్నేహం ఇద్దరి మద్యలో అంతరాలను తొలగిస్తుంది. ఇద్దరినీ ఒక్కటి చేసే ప్రక్రియలో మొదటిమెట్టు స్నేహమే అవుతుంది.

మంచి మిత్రుడిని మించిన ఆస్తి లేదంటారు. ఎందుకంటే మంచి మిత్రుడు స్నేహితుడి మంచిని కోరుకుంటాడు. ఆపదలో ఆదుకుంటాడు. బాధలో ఓదార్పు అవుతాడు. కష్టానష్టాలలో మంచి మిత్రుడు వెన్నంటే ఉంటాడు. కాబట్టి మంచి మిత్రుడిని మించిన ఆస్తి ఉండదని అంటారు.

అమ్మఒడిలో అమ్మ దగ్గర అప్యాయతను చూసిన తర్వాత, మనిషి చూసే మరో ఆప్యాయత స్నేహంలో కనబడుతుంది. మంచి మిత్రుడు వలన మరొక మంచి బంధమే అవుతుంది.

స్నేహపూర్వక ప్రవర్తనతోనే పనులను సులభంగా నెరవేర్చుకోగలం… స్నేహంతో మెదిలే మనిషికి అంతా స్నేహితులే…

అహంకారికి మిత్రులుండరు అని అంటారు… అంటే ఎక్కువమంది మిత్రులన్నవారికి అహంకార భావన ఉండదేమో… లేదా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తనతో ఎదుటివారి అహం సంతృప్తి చెందుతుంది. ఏది ఏమైనా స్నేహం వలన ఇద్దరి మధ్య అహంకార అంతరాలు తొలగిస్తుంది.

ప్రేమకు పునాది స్నేహమని ఎక్కువమంది నమ్ముతారు. అంటే ప్రతి బందంలోనూ ప్రేమ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రేమను వెన్నంటే స్నేహం ఉంటుంది.

మనిషికి ఉండే బంధాలు స్నేహంతో ముడిపడి ఉంటే, ఆ బంధం మరింత బలంగా

తండ్రి కొడుకుతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటే, ఆ కొడుకుకు తనతో సింహం స్నేహం చేస్తున్నట్టేగానే అనిపిస్తుంది.

అమ్మ కూతురితో స్నేహంగా ఉంటే, ఆదిశక్తి ఆ అమ్మాయితో స్నేహం చేస్తున్నట్టే…

అన్న తమ్ముడితో స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే, ఆ తమ్ముడికి పులి తోడు ఉన్నట్లే…

ఇలా సహజంగా మనిషికి ఉండే బంధాలు స్నేహంతో ముడిపడి ఉంటే, ఆ బంధం మరింత బలంగా మారుతుంది.

వ్యక్తికి మిత్రులు ఉన్నట్టే శత్రువులు ఉండవచ్చు… అయితే శత్రువు కూడా మిత్రుడుగా మారితే మాత్రం… జీవితం సుఖవంతం…

స్నేహం వలన శతృత్వ భావనలు ఉండవు.

ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడే ఏర్పడే స్నేహబంధం, జీవితముపైన ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. ఎంతమంది మిత్రులు ఉంటే, అంత బలగం వ్యక్తికి ఉన్నట్టే…

ప్రతి బంధమూ నేను నువ్వు అనే వేర్పాటు భావన తీసుకురావచ్చు కానీ స్నేహం మాత్రం సమానమనే భావనతోనే ఆరంభం అవుతుంది. మనమంతా ఒక్కటే అనే బలమైన భావనను స్నేహం మరింతగా పెంచుతుంది.

గొప్పవారి స్నేహం వలన మనకూ సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. అంటే స్నేహం ఎప్పుడూ సమానమైన స్థితినే ఇస్తుంది.

స్నేహం అంటే స్నేహమే చెప్పాలి… మంచి స్నేహమే మేలు చేస్తుంది. అటువంటి మంచి స్నేహంలోనే స్నేహం యొక్క గొప్పతనం తెలియబడుతుంది.

సమాజంలో స్నేహం గొప్పతనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. స్నేహం గురించి తెలియజేయాలంటే పది వ్యాక్యాలు కాదు పది పుస్తకాలు వ్రాసిన సరిపోదు.

స్నేహం గొప్పతనం మంచి మిత్రుడు స్నేహం వలననే తెలియబడుతుంది…

స్నేహితుడి దృష్టిలో లోకంపై మిత్రభావనతోనే ఉంటుంది. స్నేహామంటే స్నేహమే… అయితే ఎటువంటి స్నేహం చేస్తూ ఉంటే అటువంటి ప్రభావం జీవితంపైన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటారు.

అందుకే స్నేహం చేసేటప్పుడు తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటారు.

ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తన వలన బలహీన పరిస్థితిలో కూడా బలంగా మారగలదు… ఇలా ఆలోచిస్తే జీవితంలో ప్రేమ ఉన్నంత బలంగా స్నేహం కూడా ఉంటుంది.

తెలుగులో వ్యాసాలు

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

తెలుగు వ్యతిరేక పదాలు

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగులో కధలు