జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

మన జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగులో వ్యాసం… గాంధీజీ అసలు పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ. దేశంలో స్వాతంత్ర్యం గురించి జరుగుతున్న సమరంలో అందరి భారతీయులను ఒకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి, భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి నాయత్వం వహించారు. సత్యము, అహింస, సహాయ నిరాకరణ వంటి ఆయుధాలతో స్వాతంత్ర్య పోరాటం జరిపించిన దేశ నాయకుడు. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడంలో కృషి చేసినవారిలో అగ్రగణ్యుడు… మోహన్ దాస్ కరంచంద్ 1869సంవత్సరంలో ఆక్టోబర్ నెలలో 2వతేదీన గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఫోర్… Continue reading జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో