నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

Thursday, 7th January, 2021 / 01:02:52

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది? ఈ శీర్శికతో తెలుగు వ్యాసాలులో ఒక తెలుగు వ్యాసం. ఒకప్పుడు ఏదైనా వార్త దూర ప్రాంతంలో ఉండేవారికి చేరాలంటే, రోజలతరబడి సమయం పట్టేది… నేటి సోషల్ మీడియా వలన క్షణాలలో వార్త ప్రపంచం మొత్తం పాకుతుంది. సోషల్ మీడియా ప్రపంచాన్ని అరచేతిలోకి కుదించేసింది.. అరచేతిలోనే ప్రపంచంలో ఏమూలా ఏం జరిగినా తెలుసుకోవచ్చును. తెలుగులో సామాజిక మాధ్యమం అదే ఇంగ్లీషులో సోషల్ మీడియా గా అభివర్ణిస్తారు. నేటి సోషల్ […]

ReadMore

Posted by

యువతపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం సోషల్ మీడియా ఇన్ తెలుగు సోషల్ మీడియా తెలుగు సోషల్ మీడియా ప్రభావం social media telugulo vyasalu