వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం
వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం

వృత్తిని ప్రేమించేవారు ఆరంగంలో ఉన్నతస్థితిని సాధించగలరు తెలుగులో వ్యాసం. ఎవరికివారికి వారి వారి వృత్తులంటే అభిమానం ఉంటుంది. తమ తమ వృత్తులను ప్రేమిస్తారు. వృత్తిపై ఉండే ప్రేమ వలన వృత్తిలో కష్టనష్టాలను ఇష్టంతో అధిగమిస్తారు.

పురాణ శాస్త్రజ్ఞులైనవారు అంటూ ఉంటారు “మనదేశంలో వృత్తిపని ఒక తపస్సు వలె” చేస్తారని.

వైద్యుడు ఒక తపస్సు వలె వృత్తి పనిని నిర్వహించడం వలననే వేలమంది ప్రాణాలను నిలబెట్టగలరు.

పోలీసు తమ వృత్తిని తపస్సువలె నిర్వహించడం వలననే సమాజనికి రక్షణ.

ఒక ఐఏఎస్ అధికారి తమ కర్తవ్య నిర్వహణలో ఒత్తిడిని జయించడం వలన దుష్ట స్వభావుల నుండి సమాజాన్ని సంరక్షించగలరు. అది తపస్సు వంటి సాధన చేతనే ఒత్తిడిని జయించగలరు. తపస్సు అంటే ఒక విషయమును ప్రేమిస్తూ, దానిని కర్తవ్యతా దీక్షతో చేయడమే అయితే, అది తర్ఫీదు పొందడంలోనే సగం తపస్సు అవుతుంది.

మనదేశంలో వివిధ వృత్తులు ఉన్నాయి… ఆయా వృత్తులలో ఉండేవారు తమ వృత్తిని ప్రేమించడం వలననే విలువైన వస్తువులు తయారు అవుతున్నాయి…

చెప్పులు కుట్టువారు, తమ వృత్తిని అమితంగా ఇష్టపడి చేయడం వలన ఆకర్షణీయమైన రీతిలో చెప్పుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఇలా ప్రతి వస్తువు తయారులో వివిధ వృత్తుల చేసేవారి తపస్సు ఉంటుంది. వివిధ వ్యక్తుల శ్రమ ఉంటుంది. వివిధ వ్యక్తుల కష్టం ఉంటుంది.

ఇష్టమైతే కష్టం శ్రమ అనిపించకుండానే కాలంలో కలసిపోతుంది… లేకపోతే కష్టం కాలాన్ని భారం చేస్తుంది.

మనసులో ఉండే నమ్మకం, అద్బుతమైన ఫలితాలను తీసుకురాగలదు

నమ్మకం ఉన్న చోట మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతమైన మనసు ప్రేమతో ప్రతిస్పందిస్తుంది… అటువంటి ప్రేమ వ్యవస్థలలో ఉన్నాయి కాబట్టి సమాజం అభివృద్ది వైపు పరుగులు పెడుతుంది. ఒక కొత్త సాఫ్ట్ వేర్ సృష్టించడానికి వేలమంది ఉద్యోగుల తపస్సు ఉంటుంది. తీరికలేకుండా వారు చేసే తపస్సు వంటి కృషి వలన కొత్త కొత్త సాఫ్ట్ వేర్స్ మరింత సౌకర్యవంతంగా అభివృద్ది చెందుతున్నాయి.

వ్యక్తి మనసులో ఉండే నమ్మకం, అద్బుతమైన ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. డాక్టర్ ఇచ్చే మందులు కూడా రోగికి నమ్మకం కుదిరితేనే రోగి శరీరంపై సరైన ప్రభావం చూపగలవు అంటారు. కాబట్టి చేసే పనిపై శ్రద్ద, పనిచేస్తున్న వ్యవస్థపై నమ్మకం, పని ఇస్తున్న అధికారి వద్ద వినయం ముఖ్యం అంటారు.

తాము చేస్తున్న వృత్తిని ప్రేమతో నిర్వహించి, ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళినవారు ఎందరో ఉన్నారు.

ఒక తపస్సు చేసినట్టుగా చదివిన వారు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన వారు ఉన్నారు.

ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నతనంలో ‘చూసినది కావాలి కావాలి’ అని పదే పదే అమ్మ నాన్నల ముందు తపించి తపించి సాధించిన వస్తువు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అలాంటి వస్తువు విషయంలో మనసు ఏవిధంగా స్పందించింది? తల్లిదండ్రులు ఎలా ఏవిధంగా నచ్చజెప్పినా వినకుండా వారి వద్ద నుండి లభించేవరకు మారాం చేసి సాధించిన విషయమేదో ఒకటి ప్రతివారిలోనూ ఉంటుంది. అటువంటి తపన చేస్తున్న వృత్తిలో పెడితే, మరింత ప్రయోజనం వ్యక్తిగతంగానూ… వ్యవస్థాపరంగాను.

అంతటి అభిమానం వృత్తిలోనూ చూపించేవారు ఆ రంగంలోనూ ఉన్నత స్థితికి వెళ్లగలరని అంటారు.

Welcome to your తెలుగురీడ్స్

తెలుగురీడ్స్ లో ఈ వ్యాసం ఎలా ఉంది?

నవ సమాజ నిర్మాణంలో నవ యువత

పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు గురించి వ్యాసం

ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మరొకప్పుడు ఎప్పుడైనా

ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచన విజయానికి సుమార్గం

నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో కనిపించే బాలకార్మిక వ్యవస్థపై

అధిక్షేప వ్యాసం అంటే ఏమిటి?

ఇంటి నుంచే ఓటు ఈఓట్

నగర జీవనం అనుకూల అంశాలు ఆర్ధిక ప్రయోజనలు

నేటి సమాజంలో స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను విశ్లేషిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

నేటి బాల బాలికలే రేపటి భావి భారత యువత

కాలుష్యంతో నిండిపోతున్న నేటి నగర వాతావరణాన్ని గురించి వ్యాసం రాయండి.

డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏమిటి చేస్తున్నాం? అలాగే కాలం ఖర్చు చేసి ఏమిటి ?

పరిశీలన పురోగతికి పునాది అయితే ఎలాంటి

లోక దర్శినితో విషయ విజ్ఞానం తెలుగులో వ్యాసం.

మన మొబైల్లో సెర్చ్ హిస్టరీ ప్రభావం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో లేఖలు

తెలుగులో తెలిసిన పండుగ గురించి మిత్రునికి లేఖ

అనారోగ్యం కారణంగా మూడు రోజులు సెలవు కోరుతూ లేఖ

బాధ్యత అంటే ఏమిటి?

దూరదర్శిని టి‌వి గురించి తెలుగులో వ్యాసం

జాతీయ సమైఖ్యత తెలుగులో వ్యాసం

లక్ష్య సాధనకు ఏకాగ్రత అవసరం తెలుగులో వ్యాసం

రేడియో గురించి తెలుగులో వ్యాసం రాయండి

వార్తా పత్రికలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

చలన చిత్రాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

గ్రంధాలయాలు గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి.

డిజిటల్ చెల్లింపులు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలుగు వ్యాసం

తెలుగులో వ్యాసాలు

స్మార్ట్ ఫోన్ టచ్ చేయడమే పనిగా తెలుగులో వ్యాసం

నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుగు వ్యాసం

తరగతి గదిలో అభ్యాసం మనసుకు క్రమశిక్షణ

నేను నిత్య విధ్యార్ధిని భావన వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరం వైపుకు నడిపిస్తుంది.

యువతపై ప్రసార సాధనాల ప్రభావం తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగు సినిమాల ప్రభావం తెలుగు

కధ అంటే ఏమిటి? కధలు తెలియజేసేదేమిటి?

కొన్ని తెలుగు పదాలు వాటి అర్ధాలు

గుణపాఠం గురించి తెలుగులో వ్యాసం వ్రాయండి

స్నేహం గురించి వ్యాసం ఏ బంధం అయినా స్నేహపూర్వక

కాలం చాలా విలువైనది తెలుగులో వ్యాసం

మాట తీరు ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుగులో వ్యాసం

మనం మన పరిశుభ్రత మనకు రక్షణ మనతోబాటు సామాజిక సంరక్షణ

అమ్మ ఒడి పధకం తెలుగులో వ్యాసం

మన దేశం గురించి వ్రాయండి తెలుగులో వ్యాసం

ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టు తెలుగు వర్డ్స్

ఆరోగ్యం గురించి వ్యాసం తెలుగులో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వ్యాసం తెలుగులో ప్రకృతి విపత్తులు

శతకాలను చదవమని ప్రేరేపిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

సహజంగా పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా తెలుగులో

పాఠశాలను వివరిస్తూ తెలుగులో వ్యాసం

స్త్రీల అభ్యున్నతికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు తెలుగులో వ్యాసం

పదవతరగతి బాగాచదవడం ఎంతముఖ్యమో బాగా వ్రాయడం ప్రధానం

అవినీతి నిర్మూలనతో సమాజం ప్రగతిపధం తెలుగులో వ్యాసం

సాధన చేత సామాన్యులు కూడా అద్భుతాలు సాధించగలరు

చెప్పుడు మాటలు చేటుకు కారణం తెలుగులో వ్యాసం

రైతు దేశానికి వెన్నుముక తెలుగులో వ్యాసం

కోపం వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అంటువ్యాధులు అపారనష్టం గురించి తెలుగులో

బాలికల విద్య ఆవశ్యకత తెలుగులో వ్యాసం

ఆన్ లైన్ విద్య ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు? తెలుగులో వ్యాసం

రామాయణం ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ తెలుగు వ్యాసం

సెల్ ఫోన్ వలన కలిగే నష్టాలు తెలుగులో వ్యాసం

అందమైన పల్లెటూరు గురించి తెలుగులో వ్యాసం

ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకం నేస్తంగా ఉంటుంది

తెలుగు వర్ణమాల పదాలు తెలుగులో

మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మన ఆరోగ్య రక్షణ

శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి? తెలుగులో వ్యాసం

జాతి పిత గాంధీ గురించి తెలుగు వ్యాసం తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

చరిత్ర గురించి తెలుగు వ్యాసం గతం గురించి తెలిపే చరిత్ర

నేటి సోషల్ మీడియా ప్రభావం యువతపై ఎలా ఉంది?

కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలు వ్యాసం కోవిడ్ 19 వైరస్ గురించి వివరించండి

ప్రముఖ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు విశిష్టమైనవి, దేవాలయాల గురించి తెలుగులో

పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసం తెలుగులో

తెలంగాణకు హరితహారం గురించి తెలుగులో వ్యాసం

తెలుగువ్యాసాలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తిమార్గం

వీడియోదర్శిని

పక్షులు పక్షిగూడు గురించి తెలుగులో వ్యాసం